Technické služby plánují rozšíření kompostárny

foto_kompostarna.JPG

Turnovská kompostárna se při plném vytížení potýká s nedostatkem manipulačních ploch. Na příští rok proto plánuje jejich rozšíření.

Kompostárna na Vesecku letos přijala více než 1500 tun bioodpadu. Největší objem tvořený především po úklidu spadaného listí je ale očekáván na podzim. “Také v letošním roce předpokládáme naplnění maximální kapacity, což je 3 300 tun. Z tohoto množství se nám minulý rok podařilo vyrobit a prodat 1000 tun kompostu,” upřesňuje loňský výsledek jednatel Technických služeb Turnov Libor Pereisler.

Kompostárna využívá technologii zpracování bioodpadu s pomocí řízeného provzdušňování. Přijatý bioodpad je nejdříve rezmělněn v míchacím voze a pak zruba na 4 až 6 týdnů umístěn na provzdušňovací plochu. Po převezení dozrává na oddělených hromadách, které jsou 4x překopány. Po závěrečném prosítování vzniká velice kvalitní substrát prodávaný jako Turnovský kompost. Jeho aktuální cena je 650 korun za tunu (bez DPH) a veškerou produkci se daří prodat zemědělcům i drobným pěstitelům. Příjem z prodeje pokrývá náklady, provoz kompostárny není ztrátový.

“Na příští rok plánujeme rozšíření kompostárny. Maximální kapacita zpracování bioodpadu zůstane zachována na stávajících 3 300 tunách, větší rozloha manipulačních ploch nám ale umožní lepší podmínky pro příjem i zpracování bioodpadu. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení, příští rok chceme stavbu realizovat,” řekl pro čtenáře Turnovska Libor Preisler.     

(pm)       

 

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK