TAKÉ TURNOV NESOUHLASÍ S KRÁCENÍM ROZPOČTŮ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV

01_starosta.JPG

 Turnovský starosta Tomáš Hocke považuje krácení příjmů obcí s příslibem navrácení peněz formou státních dotací za nesystémový krok.

Starosta Turnova Tomáš Hocke a místostarostky Petra Houšková a Jana Svobodová připojily podpisy pod stávkovou pohotovost starostů, vyhlášenou Sdružením místních samospráv ČR. 

STÁVKOVÁ POHOTOVOST STAROSTŮ

Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj.

Ohroženy jsou tyto naše připravované investice a záměry: Dostavba turnovského divadla, Rekonstrukce Markovy ulice, Oprava parku U Letního kina, Rekonstrukce ČOV, opravy škol a školek, výstavby nových bytových zón - Hruštice, Daliměřice, opravy komunikací – Durychov, Luční, Žižkova, Slunečná, chodníky- Károvsko, Kamenec, Šlikova, Průmyslová, Sobotecká, Malý Rohozec, Daliměřice, Nová knihovna, Revitalizace sídlišť Výšinka a Přepeřská, Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května a mnohé další.

Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik potřebné finance obcím. Jako starosta obce jsem se rozhodl podpořit protestní stávkovou pohotovost starostů, protože v této nelehké době je důležité zachovat finanční prostředky obcím, aby mohly investovat a znovu rozhýbat regionální ekonomiku, pomoct živnostníkům a místním firmám. 

Obce i kraje v naší zemi plní důležitou úlohu zadavatelů veřejných zakázek, proto v minulých dnech vyvěšovaly na protest proti těmto krokům vlády černé vlajky. Bohužel dopady na obce se mají ještě dalšími návrhy zákonů prohloubit a je důležité, aby se obce již ozvaly zásadně proti takovým návrhům.

Dne 6. června 2020 
Tomáš Hocke, starosta Turnova 
Petra Houšková, Jana Svobodová, místostarostky Turnova 
Zprávy Turnovska

VE VĚKU NEDOŽITÝCH 68 LET ZEMŘELA PhDr. HANA MAIEROVÁ

ARCHITEKTI NAVRHNOU PODOBY KOŇSKÉHO TRHU

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY ZAVŘELY PŘED NÁPOREM VÝLETNÍKŮ

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI