SVAHY POD TROSKAMI BUDOU OPĚT SPÁSAT KOZY

01_kozy.jpg

Z lesních porostů v okolí nejvýraznější dominanty Českého ráje i letos zmizí další nepůvodní dřeviny,  na pastvu pod hradem se vrátí kozy.

“K dalším zásahům v okolí Trosek jsme se státním podnikem Lesy ČR dohodnuti. Dočistíme prostor nepůvodních dřevin, zejména modřínů, douglasek a zbytků akátů na místech, kde v loňském roce nebyly odstraněny. Moje vize je, že by se mohlo zasáhnout i v části směrem k silnici. V místech, kde je hrad téměř zastíněn lesem, by se těžily zejména douglasky, což je nepůvodní dřevina. Hrad by se ještě více otevřel do krajiny. V okolí Trosek by pak nadále měly zůstat části zalesněné původními dřevinami i bezlesé části. Vize, že by se Trosky více otevřely ze všech stran, tady stále je,”
popisuje záměr vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Na svahy pod hradem se i letos vrátí kozy, které tam byly téměř celou loňskou sezonu. Také díky jejich spásání se povedlo nově rostoucí akáty téměř zlikvidovat. V podmínkách Trosek jsou k pasení lepší kozy, ovce by v tomto náročném terénu hůře prosperovaly. Svah je tam velmi strmý. Kozy jsou trochu jako kamzící a umí po takových stráních šplhat. A především – kozy oproti ovcím spásají i dřeviny, včetně akátu.

“S pastvou koz pod Troskami se bude pokračovat i v tomto roce a budou se pást ještě na větší výměře. Z živočišných druhů, které se tam nově vyskytly, je to například otakárek ovocný, který zde v minulosti nikdy nebyl pozorován. Vyskutují se tam tak oba druhy našich otakárků,” dodal šéf naší první vyhlášené CHKO. 
                                                                                                                                         

(pm)
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?