SVAHY POD TROSKAMI BUDOU OPĚT SPÁSAT KOZY

01_kozy.jpg

Z lesních porostů v okolí nejvýraznější dominanty Českého ráje i letos zmizí další nepůvodní dřeviny,  na pastvu pod hradem se vrátí kozy.

“K dalším zásahům v okolí Trosek jsme se státním podnikem Lesy ČR dohodnuti. Dočistíme prostor nepůvodních dřevin, zejména modřínů, douglasek a zbytků akátů na místech, kde v loňském roce nebyly odstraněny. Moje vize je, že by se mohlo zasáhnout i v části směrem k silnici. V místech, kde je hrad téměř zastíněn lesem, by se těžily zejména douglasky, což je nepůvodní dřevina. Hrad by se ještě více otevřel do krajiny. V okolí Trosek by pak nadále měly zůstat části zalesněné původními dřevinami i bezlesé části. Vize, že by se Trosky více otevřely ze všech stran, tady stále je,”
popisuje záměr vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Na svahy pod hradem se i letos vrátí kozy, které tam byly téměř celou loňskou sezonu. Také díky jejich spásání se povedlo nově rostoucí akáty téměř zlikvidovat. V podmínkách Trosek jsou k pasení lepší kozy, ovce by v tomto náročném terénu hůře prosperovaly. Svah je tam velmi strmý. Kozy jsou trochu jako kamzící a umí po takových stráních šplhat. A především – kozy oproti ovcím spásají i dřeviny, včetně akátu.

“S pastvou koz pod Troskami se bude pokračovat i v tomto roce a budou se pást ještě na větší výměře. Z živočišných druhů, které se tam nově vyskytly, je to například otakárek ovocný, který zde v minulosti nikdy nebyl pozorován. Vyskutují se tam tak oba druhy našich otakárků,” dodal šéf naší první vyhlášené CHKO. 
                                                                                                                                         

(pm)
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM