STAVBĚ NOVÉ KNIHOVNY PŘEDCHÁZÍ DEMOLICE LETNÍHO KINA

03-kino-j.JPG

Turnovské letní kino ustupuje stavbě nové knihovny. A současně novému letnímu kinu, které společně s knihovnou zůstane neodmyslitelnou součátí centrálního parku.

Po dlouhém výběrovém řízení město určilo stavitelem knihovny firmu Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, resp. její pobočku z Kosmonos, s nejnižší nabídnutou cenou 91,9 milionu korun bez DPH (111,3 milionu s DPH). O zakázku usilovalo šest firem nebo sdružení, nejvyšší nabídka činila 105,7 milionu bez DPH.

Město vyhlásilo soutěž loni 7. září, na její organizaci najalo brněnskou společnost Tendera partners a nabídky očekávalo původně do 11. října. Kvůli množství dotazů uchazečů musela být lhůta prodloužena devětkrát, do 17. ledna. To částečně posunulo původně plánovaný časový harmonogram stavby.

Předání staveniště proběhlo 11. dubna. Příprava plochy se neobejde bez demolice promítací stěny, jeviště  a přilehlého domku. Ten byl již odstraněn, v současné době “jde k zemi” promítací stěna s ocelovou konstrukcí. Následovat bude odvoz suti, terénní úpravy a příprava na založení stavby s pomocí betonových pilot.

Dokončení hrubé stavby je plánováno v dubnu 2025, předání dokončeného objektu proběhne začátkem prosince.

Připomeňme několik údajů o letním kině, které právě mizí v propadlišti dějin. Dokončeno bylo v srpnu 1960, původně jako letní divadlo. Na živé obrázky se nečekalo dlouho. V roce 1962 se zde konal filmový festival pracujících.

Rozsáhlejší úpravy leního kina do podoby, jakou jsme znali, proběhly v první polovině 70. let a v letech 2004 a 2005. Do lavic renovovaného letního kina s promítací plochou na stěně nové knihovny diváci znovu usednou v roce 2026.

(pm)   
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI