STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

foto-jizni-sjezd-j.JPG

Úplná uzavírka úseku od křižovatky do ul. Průmyslové (u čerpací stanice Kontakt) po křižovatku s ulicí Vrchlického platí od 18. září do 13. listopadu, což je předpokládaný termín dokončení dopravního napojení na průtah Turnovem z ulice Fučíkova.

Objízdné trasy jsou vedeny po místních komunikacích, zachován zůstane průchod pro pěší do Ohrazenic, podle aktuálních možností bude místním obyvatelům umožněn vjezd do uzavřeného úseku.

Dotčené autobusové linky pojedou podle výlukových jízdních řádů, obsluhovány nebudou zastávky Turnov II, Fučíkova a Turnov, odb. Přepeře.

“Celková uzavírka ve Fučíkově ulici je realizována v souvislosti s výstavbou jižní větve mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/10. Během uzavírky dojde rovněž k výstavbě zvýšených ploch v křižovatkách s ulicemi Máchova a Vrchlického. Zárověň budou zřízeny nové optické zpomalovací prvky na vjezdech do obytné zóny v podobě vydlážděných příčných pruhů v ulicích Čechova, Nerudova, 1. máje a Fučíkova u křižovatky s Nádražní,” upřesnila tisková mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

(pm)    
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI