STAVBA I/35 MEZI TURNOVEM A JIČÍNEM BUDE ROZDĚLENA DO ČTYŘ ÚSEKŮ

445a1-j.jpg

Studie I/35, zákres do ortofotomapy. V levé části mimoúrovňová křižovatka Ohrazenice. Zdroj: ŘSD ČR. 

Ředitelství silnic a dálnic postupnými kroky pokračuje v přípravě stavby silnice I/35 na trase Turnov – Úlibice v již schváleném koridoru. Aktuálně byla dokončena také studie navazující silnice Žernov – Zelený háj, která má zlepšit dopravní spojení na Semilsko a Jilemnicko. Schvalovací řízení na tento přivaděč probíhá.   

"Podle mých posledních informací je stavba I/35 rozdělena do čtyř částí. U některých byl zadán geotechnický průzkum, u některých soutěž ještě běží. Po dokončení těchto prací a přesném zaměření bude možné zahájit přípravu projektu. V případě přivaděče na Zelený háj, který musí být součástí stavby I/35, byly doplněny některé přílohy a studie měla být Libereckému kraji dodána do konce září,” odpovídá na dotazy k přípravám několik desítek let plánované dopravní stavby starosta Turnova Tomáš Hocke.

Jeho slova potvrzují také na Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje: “Nová trasa přeložky silnice I/35 v úseku Turnov – Úlibice je rozdělena na čtyři samostatné stavby, a to: 1.úsek – I/35 mimoúrovňová křižovatka Ohrazenice, 2.úsek – I/35 Ohrazenice – Valdštejnsko, 3.úsek – I/35 Valdštejnsko – Čímyšl, 4.úsek – I/35 Čímyšl – Úlibice,” odpovídá na dotaz Turnovska investiční referent liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Čulík, a dále upřesňuje: “V současné době probíhají geodetické práce na zaměření terénu na všech úsecích 1. - 4., jako podklad pro budoucí projektování těchto samostatných staveb. Ředitelství silnic a dálnic zároveň vyhlásilo soutěž na zpracovatele dokumentace pro zadání podrobného geotechnického průzkumu (GTP), také pro každou stavbu samostatně. Dokončení geotechnických průzkumů ve všech úsecích je plánováno v průběhu roku 2024.”

Zhruba v polovině příštího roku ŘSD plánuje soutěže na zpracovatele dokumentací pro společné řízení (dokumentace DÚSP), tedy pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení - v jednom). Vše se bude dít po 4 samostatných stavbách, analogicky s trasou D35 MÚK Úlibice – MÚK Plotiště (Jičín – Hradec Králové), která je také rozdělena na 4 stavby.

“Dokumentace k plánovanému přivaděči „Žernov – Zelený háj“ (přeložka silnice II/282, II/283) bude předložena na Krajský úřad Libereckého kraje k projednání podle zákona do konce září 2023, na základě závěrů zjišťovacího řízení,” doplnil Martin Čulík.

Závěrem několik základních údajů. Ředitelství silnic a dálnic plánuje získání územního rozhodnutí stavby  1/35 Turnov – Úlibice v roce 2025 a o dva roky později stavební povolení. Vyhlášení výběrového řízení na dodavetele stavby v roce 2028, zahájení stavby 2029 a dokončení 2031. Aktuální předpokládáné náklady jsou udhadnuty na téměř 18 miliard korun bez DPH. 

Podrobné zprávy o přípravě silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem jsou pravidelně aktualizovány na stránkách odboru rozvoje turnovské radnice v části aktuality (zde).                                            

(pm)
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY