STAVBA ALZHEIMERCENTRA ZAHÁJENA

01_piloty.JPG

V ulici 5. května bylo zahájeno založení stavby Alzheimercentra. 

Šedesát tun vážící vrtná souprava firmy KELLER během týdne vytvoří padesát osm patnáct metrů hlubokých pilot pod základy stavby.

“Právě probíhá hlubinné zakládání stavby formou širokoprofilových vrtaných pilot, které budou vetknuty do skalního podloží. To je v této části Turnova tvořeno zvětralými turonskými slínovci,” upřesnil RNDr. Roman Vybíral z libereckého geologicko – inženýrského servisu. 

Piloty, na kterých budou vystavěny základy alzheimercentra, dokončí firma KELLER zhruba za týden (vrtání pilot bylo zahájeno 4. května odpoledne). Pak bude následovat stavba budovy. 

“Domov se zvláštním režimem, nazývaný Alzheimercentrum, nám umožní rozšíření kapacity Domova důchodců Pohoda o lůžka určená pro osoby postižené těžkou demencí. Zařízení bude určeno pro 24 klientů, přípravu záměru jsme zahájili už v roce 2015,” dodala místostarostka Petra Houšková, pověřená resortem sociálních věcí.

Starosta Tomáš Hocke na pravidelné tiskovce města informoval, že hrubá stavba má být dokončena do zimy, pak se další práce přesunou do interiéru. Finální dokončení Alzheimercentra je plánováno na druhou polovinu roku 2020, první klienti zde najdou nový domov od ledna 2021.     

                 

(pm)