STANE SE ULICE PALACKÉHO OBJÍZDNOU TRASOU PRO KAMIONY?

01_prutah.JPG

Oprava mostů na průtahu Turnovem svedla dopravu do jedné poloviny silnice. Obavy z nadměrného zatížení vedou ŘSD k uzavření pro nákladní dopravu přesahující 19 tun, objízdnou trasou se může stát ulice Palackého.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozhodlo omezit nákladní dopravu na průtahu Turnovem jen pro vozy vážící méně než 19 tun. To si vyžádá stanovení objízdné trasy. Žhavým kandidátem je nově opravená a oproti původnímu stavu výrazně zúžená ulice Palackého s tichým asfaltem.

Upřesňující informace úvodem: Po provedení prohlídky mostu na průtahu Turnovem byl vydán zákaz průjezdu náklaďáků nad 19 tun už v loňském roce. Dopravní značení je ale umístěno těsně před mostem, kdy už dotčené nákladní vozy nemohou ze silnice vedoucí na most sjet. Tento stav připomíná lidové přísloví, ve kterém se vlk nažral, a koza zůstala celá. Most je označen dopravním omezením, které lze jen těžko naplnit, a Turnov není vystaven další zátěži nákladní dopravy (v čase loňské “stále více nenáviděné” rekonstrukce ulice Palackého by to asi ani nebylo možné). 

Situace se mění letos po zahájení opravy I/35 na průtahu. Zákaz vjezdu nákladní dopravě s váhou nad 19 tun je počítán pro celou plochu mostu, teď je veškerá doprava svedena jen na jeho polovinu. Druhá polovina je odlehčena o tuny materiálu nad nosnou konstrukcí, a mimo jiné tam probíhá diagnostický průzkum. ŘSD se rozhoduje platné omezení zátěže skutečně uplatnit a najímá externistu pro doplnění dopravního značení s váhovým omezením vjezdu na průtah. To znamená, že značky budou instalovány ve vzdálenosti umožňující včasné opuštění silnice vedoucí k průtahu městem. Kudy povede objízdná trasa?

Pohledem do mapy se zdá logické objet průtah ulicí Palackého. Při znalosti její současné podoby a alespoň základním povědomí o turnovské dopravě se ale takový nápad jeví jako šílený. Přesto je o této variantě vážně uvažováno.

Na radnici se dozvídáme, že byť je starosta v prvním prázdninovém týdnu na dovolené, zvládá komunikaci s krajskou správou ŘSD. Objízdnou trasu ulicí Palackého pro těžkou dopravu označuje jako řešení zcela nepřijatelné a připomíná, že je nově opravena v užším uspořádání, které téměř vylučuje míjení těžké dopravy. Tomáš Hocke za město navrhuje objížďku přes Železný Brod nebo Mladou Boleslav.

Určení objízdné trasy zatím nelze předjímat, byť se šušká o ulici Palackého, kde má zvýšit průjezdnost zákaz parkování minimálně na jedné straně ulice. Pokud objížďka povede v delších variantách např. přes Železný Brod, zůstává otázkou, do jaké míry bude využívána. Jestli si řidiči nákladních vozů vážící více než 19 tun nebudou krátit cestu přes krajskou silnici II. třídy v Palackého ulici.  
 

Zákaz vjezdu náklaďáků nad 19 tun na průtah platí už od loňského roku. Značka je ale umístěna těsně před nájezdem na první most přes Jizeru.

Nově opravená ulice Palackého. Vhodná objízdná trasa pro těžkou dopravu?   

(pm)
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI