STANE SE POMNÍK T. G. MASARYKA NOVOU DOMINANTOU TURNOVA?

01_uvítání na turnovském nádraží ve 14 hodin odpoledne.jpg

Uvítání T. G. Masaryka na turnovském nádraží 17. září 1922.

Zásadní rozhodnutí, zda turnovský veřejný prostor rozšíří pomník prvního československého prezidenta, zazní 15. srpna na schůzi zastupitelstva. V případě realizace proběhne slavnostní odhalení v roce 2022.

Uvedený letopočet není náhodně vybraným rokem. V roce 2022 bude město slavit 750 let od první dochované zmínky a současně 100 let od návštěvy T. G. Masaryka v Turnově. 

Souhlas s umístěním pomníku T.G.M vyslovila rada města 27. června. Představu o podobě a vhodných místech k instalaci ve veřejném prostoru nastínil radní Michal Loukota (PROTO) na červencové tiskovce města: “Představujeme si spíše netradiční zpracování památníku, návrh podoby necháme na předkladatelích návrhů. Umístění je zvažováno ve Skálově ulici naproti Nové radnici nebo v lokalitě u nádraží v Turnově II. Náklady jsou předběžně odhadnuty na jeden milion korun.”

Hybatelem snahy o vznik trvalé připomínky Masarykova odkazu v Turnově je starosta Tomáš Hocke (NB). V podkladech pro zastupitele na srpnovou schůzi mj. uvádí: “Osobně se domnívám, že město Turnov by mělo mít soudobý pomník Tomáše Garrigue Masaryka, který bude trvale současným i budoucím generacím připomínat zásluhy tohoto pána o československou státnost, víru v pravdu i osobní nasazení pro myšlenku ve své době téměř neproveditelnou...” a dále připomíná současné nebezpečí povrchního vnímání světa a chybějící ukotvení pro morální zásady, kde může být skryto nebezpečí pro vznik budoucí totality.

Podklady pro zastupitele také obsahují starostův vzkaz: “V případě, že zastupitelstvo nepodpoří návrh na umístění pomníku, ukončím práce na tomto projektu.” 

Návrh usnesení předpokládá souhlas se záměrem umístění pomníku T. G. M. v Turnově a pověřuje starostu předložením konkrétního umístění a soutěžních podmínek včetně nároku na finanční zajištění městem. Konečné slovo ale budou mít zastupitelé na schůzi 15. srpna.        

                                     
P
řed radnicí prezidenta s kyticí pozdravili autoři dětského pozvání Pepíček a Jiříček Klofcovi.

Odchod prezidenta s doprovodem z turnovské radnice. 

Fotografie: Archiv Muzea Českého ráje. 

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA