SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ PŘIPRAVUJE OBNOVU MOKŘADŮ

01_mokrad.jpg

Jedním z opatření k zadržení vody k krajině Českého ráje je zachování stávajících a zřízení nových mokřadů. Mnohé zanikly za minulého režimu kvůli napřimování vodních toků a melioracím. Alespoň částečné navrácení krajiny do stavu, kdy v časech klimatických změn dokáže více zadržovat vodu, bude stát mnoho úsilí a peněz. Na téma připravované obnovy mokřadů v naší první vyhlášené chráněné oblasti pro Turnovsko odpovídá vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

V současné době probíhá monitorování lokalit vhodných pro obnovu mokřadů. Kdy hledání takových míst pro letošní rok uzavřete?
“V letošním roce jsme zadali zpracování studie, pomocí které zmapujeme všechny vhodné lokality pro obnovu mokřadů v rámci CHKO Český ráj. Kompletní informace bychom měli obdržet do konce letošního listopadu.“

Mohou zájem o zřízení mokřadu projevit i soukromé subjekty?
“Jakoukoli aktivitu vlastníků či nájemců pozemků velice vítáme. Pokud někdo ví, že užívá či vlastní lokalitu, která je z důvodu podmáčení obtížně obhospodařovatelná a má zájem na ní zřídit například tůně, jsme schopni vyřídit potřebné formality a zajistit samotnou realizaci včetně zafinancování.“

Lze obecně popsat, co má splňovat lokalita vhodná pro zřízení mokřadu?
“Primárně na ní musí být voda alespoň po několik měsíců v roce. Takovou lokalitu lze poznat například podle rostlin, které se na ní vyskytují - blatouchy, pcháče, ostřice, skřípina a jjiné, nebo podle vyjetých kolejích po technice, ve kterých se drží voda.“

Dotýká se vaše aktivita jen zřizování mokřadů, nebo se může jednat i o malé rybníky?
“V rámci našich možností řešíme zejména tůně, ale i drobné revitalizace vodních toků“

Jaké jsou podmínky pro zřízení nebo obnovení mokřadu na soukromém pozemku v chráněné oblasti?
“Uzavíráme smluvní vztah buď s vlastníkem, pokud chce mokřad obnovit na svém pozemku vlastními silami, nebo s jiným zhotovitelem. Veškerou administraci zajišťujeme vlastními silami. To znamená, že vlastník či nájemce pozemku se samotnou přípravou a realizací a financováním nemá žádné další starosti.“ Máte zájem o zasílání návrhů vhodných lokalit od veřejnosti?
“Vážíme si jakéhokoli námětu či návrhu, který napomůže zadržování vody v krajině.“

Dotaz, který v této souvislosti zaznívá: Bude více komárů?
“Taková obava rozhodně není na místě. V těchto lokalitách žije značné množství predátorů, kteří se o larvy komárů postarají, například čolci, žáby, vážky nebo potápníci.“

Společně s ČSOP Bukovina a Domem přírody Českého ráje usilujute o obnovení nebo rozšíření mokřadu v okolí Libuňky, v úseku od Benziny směrem k Sedmihorkám. V jakém stádiu jsou přípravy?
“V současnosti probíhá komunikace s vlastníky pozemků o jejich prodeji, nebo souhlasu se samotnou revitalizací mokřadů u Sedmihorek. Následně bude ze strany pozemkového spolku Sedmihorské mokřady řešeno zadání projektové dokumentace na obnovu tohoto mokřadu a podána žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí.“

Můžete vyjmenovat některé druhy rostlin a živočichů, které by se mohly díky mokřadům opět vrátit nebo rozšířit.
“Z těch známějších rostlin je to například blatouch bahenní, kosatec žlutý, vachta trojlistá, žabník jitrocelový, orobinec, zevar, orchidej prstnatec májový a další, z živočichů různé druhy čolků, žab, vážek nebo vodních brouků.“

Do jaké míry může zakládání mokřadů snížit dopady sucha v Českém ráji?
„V současné době, kdy začínáme výrazně pociťovat dopady sucha, mimo jiné jako výsledek hospodaření s naší krajinou, bychom se měli zaměřit na co nejrychlejší nápravu chyb z minulosti. To znamená systémové rušení odvodňovacích zařízení na lesní a zemědělské půdě. Vodu v krajině musíme maximálně zadržet, a k tomu nám může i obnova mokřadů pomoci výrazně. 

                                                                               Děkuji za rozhovor (pm)

foto Jiří Šťastný
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE