SLUNÍČKO POŘÁDALO DĚTSKÝ DEN

01_slunicko.JPG

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko připravila na minulý pátek Dětský den. Do programu se kromě pracovníků školy zapojili také rodiče a dobrovolníci.

Kromě toho, že školka Sluníčko v ulici Kosmonautů je do počtu dětí největší z turnovských mateřinek, pod jednou střechou a v jedné organizaci sdružuje také mateřskou a základní školu speciální. Pokud je to možné, vedení školy v různých programech zařazuje do společné činnosti děti z běžných i speciálních tříd. Například společný Dětský den.

“Všichni z Mateřské i Základní školy Sluníčko táhneme za jeden provaz, navzájem si pomáháme, respektujeme naše rozdílnosti i zvláštnosti. To je hlavní myšlenka nejen dnešního Dětského dne,” říká mezi stanovišti pro zdolávání překážek a soutěžních her zástupkyně ředitelky Petra Svobodová.

S nápadem a ochotou pomoci s realizací velkého Dětského dne pro více než stovku dětí přišel jeden z rodičů Jiří Šulc: “Mám radost, že se podařilo spojit děti z bežné i speciální školy do jedné akce. Zdravé děti si například mohou vyzkoušet, jaké je jezdit na vozíku a poznat, že postižené děti to nemají úplně jednoduché. Ve starším věku pak nebudou překvapeni, když se setkají s někým s postižením a budou to vnímat jako součást života. Rád bych také poděkoval za pomoc dobrovolníkům. Z gymnázia nám přišlo pomoci 6 studentů a dvě děti ze Základní školy 28. října.”

Vedení Sluníčka vítá iniciativu rodičů. “Myšlenku pana Šulce jsme rádi přijali. Akce, které vzejdou od rodičů, mají často větší odezvu než ty, které naplánuje vedení školy. Našim společným cílem je učit děti samostatnosti, vzájemnému respetku a ochotě si navzájem pomáhat. Dětský den pro celé zařízení připravíme i v příštím roce,” uzavřela  Petra Svobodová.                     

  (pm)
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM