SKÁLY V DOLÁNKÁCH VYŽADUJÍ SANACI

01-sanace-skal-j.JPG

Nestabilní skalnatý svah v údolí Dolánek připomněl svůj havarijní stav v roce 2017. Sesuv uzavřel stezku podél Jizery 14. června, když kus skály spadl na levobřežní cestu z Dolánek k Zrcadlové koze a zčásti ji zablokoval. Město zařídilo sanaci bloku, aby se dále nerozpadal, a z místa odvezlo 20 m3 kamení. Místo pak bylo bezpečně průchozí od 23. června.

Odborníci chomutovské firmy Strix v listopadu 2017 označili 125metrový úsek od lávky u stavidel k Zrcadlové koze jako havarijní a vysoce rizikový, stometrový úsek od lávky k Turnovu vyhodnotili jako  labilní. Z důvodu zajištění bezpečnosti na hojně využívané cestě radní zadali vypracování projektu na stabilizaci skalních bloků. Ve lhůtě k podání žádosti o dotaci se ale nepodařilo zajistit všechna nezbytná vyjádření. 

Upravená projektová dokumentace pak v další výzvě v roce 2020 nesplňovala podmínky pro zařazení do stanovené kategorie.

V listopadu 2022 byla vypsána další výzva k žádostem o dotace na obnovu stability svahů, narušených přírodními vlivy. Tentokrát má Turnov na přiznání statní podpory šanci a městská rada rozhodla o podání další žádosti.

Předpokládaná cena za stabilizaci skalních bloků podél stezky z Dolánek k Zrcadlové koze je odhadnuta na téměř 7,2 milionu korun, v případě úspěšné žádosti dotace pokryje 80% nákladů.

(pm)
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?