SCHVÁLÍ TURNOV PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

kontejnery_billa.JPG

Návrh na zřízení dvou stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad míří do zastupitelstva. “Názory mezi zastupiteli zdaleka nejsou jednotné a očekávám, že návrh bude těsnou většinou hlasů přijat, nebo těsně neprojde. Výsledek si netroufám odhadnout i když jsem přesvědčena, že zvláště v hustě osídlených částech města je to krok správným směrem,” říká před lednovou schůzí zastupitelů místostarostka Jana Svobodová, autorka předloženého návrhu.

Rada města doporučila zastupitelům schválit žádost o dotaci na zřízení dvou podzemních sběrných míst na separovaný odpad. U obchodu Billa v Turnově II, a u Kulturního centra Střelnice v historické části města. Původně se s podzemními kontejnery počítalo také na náměstí Českého ráje a na Havlíčkově náměstí. V těchto lokalitách se ale záměr ukázal jako běh na delší trať kvůli vyřízení přeložek podzemní infrastruktury, na náměstí Českého ráje navíc s lokalitou navrženého umístění nesouhlasili památkáři.

Náklady na zřízení podzemních kontejnerů u Billy a KC Střelnice včetně deseti kontejnerů pro technické služby jsou odhadnuty na 3,2 milionu. V případě přidělené dotace by se město na nákladech podílelo částkou  650 tisíc korun. Je ale otázkou, zda by se Turnov bez získání dotace do tohoto projektu v současné době pouštěl.

Rozhodujícím bodem, který zřejmě největší měrou ovlivní výsledné stanovisko zastupitelů, jsou provozní náklady na svoz separovaného odpadu z podzemních úložišť. Při malém počtu dvou stanovišť a nezbytnosti zajištění nové svozové techniky právě tento údaj není příliš příznivý. Pokud ale stejná technika obsluhuje více stanovišť, rentabilita vzrůstá. Případné schválení tedy současně napoví, jestli chce město v budoucnosti ve zvyšování počtu lokalit s podzemními kontejnery pokračovat. 

Opomenuta ale bez pochyb nebudou ani kritéria estetická, hygienická a pod. V případě schválení záměru zřízení dvou navržených “neviditených” shromaždišť tříděného odpadu musí být žádost o dotaci podána do 28. února.                                                                                                          

(pm)

  
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE