Rozšíření Jizery v okolí mostu zvýší průtok řeky při povodních

bagrovani_jizery_1.jpg

Velký most nad Jizerou mezi historickým a novým Turnovem se proměnil ve vyhledávané hlediště dramatu “o dvou bagrech a pokořené řece”.

 

Odbagrování části dna Jizery uzavře druhé protipovodňové opatření, které má město ochránit před rozlitím řeky při záplavách s označením Q20 – tzv. dvacetiletá voda. Zhruba v tomto rozsahu Turnovští pamatují řádění vodního živlu v letech 1978 nebo 2000. Především druhá uvedená povodeň byla impulzem k přehodnocení plánů protipovodňové ochrany města. Na základě aktualizace hydrodynamických studií a protipovodňových plánů probíhaly snahy o rozšíření Jizery v okolí mostu u Juty od roku 2005. Povolení stavby ale nemohlo být vydáno kvůli nevypořádaným majetkovým poměrům u některých pozemků v úseku mezi řekou a silnicí k autobusovému nádraží.

 

Připomeňme první protipovodňové opatření, které s pojmutím zvýšeného množství vody v korytě přímo souvisí. Je to přestavba jezu u Juty na vakový – sklopný z roku 2008. Tato úprava zvýšila průtočnou kapacitu na koruně jezu ze 100m3/s na současných 400m3/s. To představuje snížení hladiny podle inzenzity průtoku o 20 – 50 centimetrů. V závěru loňského roku začaly práce na zkapacitnění koryta Jizery v blízkosti mostu u Juty, které průtočnost opět zvýší. “Jedná se o hydrotechnickou stavbu opěrné zdi z lomového kamene šířky 30 centimetrů, vysoké 3,5 až 3,8 metru. Základy byly položeny pod ochranou štětovacích stěn pod úrovní hladiny Jizery,” uvedl stavbyvedoucí Martin Beňák s tím, že odstávku mezi dokončením zdí a odbagrováním části dna řeky bylo vynuceno rozhodnutím odboru životního prostředí Libereckého kraje kvůli ochraně zvláště chráněných živočichů žijících v řece. Zahájení závěrečných prací na zkapacitnění průtoku Jizery bylo povoleno od začátku července.

 

Při současné snížené hladině bude dostavěna zbývající část opěrné zdi pod mostem, kde nebylo možné instalovat ochranné štětové stěny. Vystavěna zde budou také dvě široká přístupová schodiště. Práce mají být dokončeny nejpozději do poloviny srpna.

(pm)    

      

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU

RADNICE VYHLÁSILA ANKETU NA TÉMA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

STAVBĚ NOVÉ KNIHOVNY PŘEDCHÁZÍ DEMOLICE LETNÍHO KINA