ROZPOČET TURNOVA V ROCE 2023 PŘESÁHNE PŮL MILIARDY

vizualizace-park-t-g-m-posledni-etapa-i-p.png

Jednou z letošních investičních akcí města je dokončení regenerace sídliště u nádraží.  

Podle starosty Tomáše Hockeho (NB) půjde o jeden z největších rozpočtů v historii a kvůli situaci na energetickém trhu obsahuje mimořádnou rezervu 32 milionů korun. Město rozhodne o jejím využití v březnu nebo v dubnu podle vývoje cen, už během roku ji vytvářelo díky vyššímu výnosu daní. 

V roce 2023 radnice čeká příjmy 488,5 milionu korun a výdaje 524 milionů, z toho 146,4 milionu na investice. Se zůstatkem na účtech, úvěrem i splátkami půjček dosáhne rozpočet celkové výše 547 milionů. Zadlužení města má poklesnout o 23 milionů na 103,4 milionu. 

Největší investicí bude zahájení stavby nové knihovny (letos 23,8 milionu), k dalším patří nový chodník podél I/35 z Kamence na Kyselovsko (13,8 milionu vč. dotace 9,3 milionu) a rekonstrukce ulice Durychov (7,5 milionu). Z dalších akcí, kterých je město investorem nebo účastníkem, jmenujme např. rekonstrukci ulice Dvořákova nebo dokončení regenerace sídliště u nádraží. 

V části ulic jsou plánovány výměny lamp za úsporné LED ostvětlení, instalace střešních fotovoltaik a využití dešťové vody. Město podle starosty plánuje se společností ČEZ ESCO solární systémy na Nové radnici, ZŠ Žižkova i Střelnici. 

Zastupitelé schválili rozpočet v závěru loňského roku hlasy 20 přítomných, tři se zdrželi.

(mb)
Zprávy Turnovska

TAKÉ PŘÍRODA ČESKÉHO RÁJE SE MĚNÍ

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM