ROZPOČET TURNOVA V ROCE 2023 PŘESÁHNE PŮL MILIARDY

vizualizace-park-t-g-m-posledni-etapa-i-p.png

Jednou z letošních investičních akcí města je dokončení regenerace sídliště u nádraží.  

Podle starosty Tomáše Hockeho (NB) půjde o jeden z největších rozpočtů v historii a kvůli situaci na energetickém trhu obsahuje mimořádnou rezervu 32 milionů korun. Město rozhodne o jejím využití v březnu nebo v dubnu podle vývoje cen, už během roku ji vytvářelo díky vyššímu výnosu daní. 

V roce 2023 radnice čeká příjmy 488,5 milionu korun a výdaje 524 milionů, z toho 146,4 milionu na investice. Se zůstatkem na účtech, úvěrem i splátkami půjček dosáhne rozpočet celkové výše 547 milionů. Zadlužení města má poklesnout o 23 milionů na 103,4 milionu. 

Největší investicí bude zahájení stavby nové knihovny (letos 23,8 milionu), k dalším patří nový chodník podél I/35 z Kamence na Kyselovsko (13,8 milionu vč. dotace 9,3 milionu) a rekonstrukce ulice Durychov (7,5 milionu). Z dalších akcí, kterých je město investorem nebo účastníkem, jmenujme např. rekonstrukci ulice Dvořákova nebo dokončení regenerace sídliště u nádraží. 

V části ulic jsou plánovány výměny lamp za úsporné LED ostvětlení, instalace střešních fotovoltaik a využití dešťové vody. Město podle starosty plánuje se společností ČEZ ESCO solární systémy na Nové radnici, ZŠ Žižkova i Střelnici. 

Zastupitelé schválili rozpočet v závěru loňského roku hlasy 20 přítomných, tři se zdrželi.

(mb)
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY