ROUBENKU NA ŠETŘILOVSKU NAHRADÍ NOVÉ ROUBENÉ STAVENÍ

01-roubenka-j.JPG

Demolice dřevomorkou napadeného objektu skončila v březnu, v současné době probíhá stavba nové roubenky, podobné té předchozí. 

Stavěna je ve stejném půdorysu na stejných základech, s dokončením se počítá v září. Obnova roubené usedlosti je začátkem přeměny Šetřilovska na nový restaurační a ubytovací komplex. Firma Zikuda, která je majitelem, plánuje naplnění svých záměrů v roce 2022.

Současná restaurace v nevyhovujícím stavu bude stržena a na jejím místě vyroste nová. Ne jako kopie té současné, v charakteru, hmotě a velikosti se ale bude jednat o důstojného a modernějšího nástupce. Totéž platí o třech objektech s apartmány, ve všech ohledech nesrovnatelných s někdejší ubytovnou.

“Rádi bychom zachovali a navrátili tradici, která do jedné z nejkrásnějších částí města patří. Jsme přesvědčeni, že Šetřilovsko má nejen jedinečnou historii, ale také nadějnou budoucnost,” představil plány využití Petr Zikuda již krátce po odkoupení areálu v roce 2016.   

Stavba roubeného domu je první částí přeměny komplexu vyhlášené prvorepublikové restaurace na nové Šetřilovsko, které bude usilovat o stejné renomé.

(pm) 
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY