ROUBENKU NA ŠETŘILOVSKU NAHRADÍ NOVÉ ROUBENÉ STAVENÍ

01-roubenka-j.JPG

Demolice dřevomorkou napadeného objektu skončila v březnu, v současné době probíhá stavba nové roubenky, podobné té předchozí. 

Stavěna je ve stejném půdorysu na stejných základech, s dokončením se počítá v září. Obnova roubené usedlosti je začátkem přeměny Šetřilovska na nový restaurační a ubytovací komplex. Firma Zikuda, která je majitelem, plánuje naplnění svých záměrů v roce 2022.

Současná restaurace v nevyhovujícím stavu bude stržena a na jejím místě vyroste nová. Ne jako kopie té současné, v charakteru, hmotě a velikosti se ale bude jednat o důstojného a modernějšího nástupce. Totéž platí o třech objektech s apartmány, ve všech ohledech nesrovnatelných s někdejší ubytovnou.

“Rádi bychom zachovali a navrátili tradici, která do jedné z nejkrásnějších částí města patří. Jsme přesvědčeni, že Šetřilovsko má nejen jedinečnou historii, ale také nadějnou budoucnost,” představil plány využití Petr Zikuda již krátce po odkoupení areálu v roce 2016.   

Stavba roubeného domu je první částí přeměny komplexu vyhlášené prvorepublikové restaurace na nové Šetřilovsko, které bude usilovat o stejné renomé.

(pm) 
Zprávy Turnovska

ZA RYCHLEJŠÍM OČKOVÁNÍM DO LIBERCE

ZEMŘELO 206 LIDÍ, TURNOV LONI ZTRÁCEL OBYVATELE

NAD VESTAVBOU ŠATEN VZNIKNE NOVÁ TRIBUNA PRO DIVÁKY

MĚSTO DALO SPORTOVNÍ HALE ZELENOU, ROZHODNE PŘIDĚLENÍ DOTACE