RESTAUROVÁNÍ ČÁSTI VÝZNAMNÝCH SBÍREK MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

01a-j.jpg

V roce 2018 zahájilo Muzeum Českého ráje v Turnově práce na projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, jehož hlavním cílem je zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví Muzea Českého ráje. 

Jedním z artefaktů z etnografické části muzejní sbírky, který byl v rámci zmíněného projektu restaurován, je kašírovaný betlém z provenience severovýchodních Čech, datovaný do druhé poloviny 19. století. Jeho restaurováním byl pověřen akademický sochař Petr Roztočil z Malé Skály. Betlém vyrobený z různých materiálů (sádry, dřeva, plátna, vlny, slámy, větévek či mechu) převzal popraskaný, znečištěný prachem, pokapaný voskem a lepidlem a s poškozenými figurkami. Betlém v jeho rukou musel nutně projít celkovou obnovou a ozdravením. 

V počáteční fázi restaurování byl betlém očištěn od prachu, vosku a lepidel suchou i mokrou cestou – štětci, skalpely a vatovými tampony se Syntaponem a lihem. Došlo rovněž k uvolnění a sejmutí nevhodně přilepených částí z předchozího neodborného restaurátorského zásahu. Následně restaurátor zbrousil vystupující části povrchu poškozené popraskáním a drolením, vytmelil trhliny a vyhotovil podložky i chybějící díly figurek osob a zvířat. V závěrečné fázi restaurování proběhlo pokrytí povrchu podlepením odřených a nově domodelovaných dílů jemně střiženou ovčí vlnou a dřevěnými pilinami. Figurám postav byla na oděvech a končetinách opravena řada drobných i větších poškození a odřených míst, některým zvířatům pak musely být doplněny chybějící nohy, parohy či uši. Vše doprovázely jemné retuše ruskými akvarely a temperovými barvami. Restaurování betlému bylo dokončeno v červnu 2021 a je nyní více než jasné, že se jedná o zcela výjimečné dílo školeného autora, kterým se bude turnovské muzeum rádo prezentovat v širokém regionu. 

 
Ukázka restaurování ruky na figurce Panny Marie.

Dalším restaurátorským počinem byla práce na šesti lunetách, tedy půlkruhových plátnech, které původně vyplňovaly klenební výseče křížové chodby kolem centrální čtvercové rajské zahrady, v místě nynější haly České pošty na náměstí. Již do poloviny 80. let 20. století Muzeum Českého ráje postupně restauruje nejhodnotnější obrazy ze souboru olejomaleb vytvořených turnovským malířem Janem Jiřím Hertlem (cca 1670–1740) pro františkánský klášter v Turnově a také je rovněž prezentuje ve stálé expozici i formou krátkodobých výstav. Připomeňme alespoň naši výstavu barokního umění v roce 2002 nebo nedávnou konfrontaci obrazu Pokušení sv. Františka s abstraktní tvorbou Pavla Roučky pod názvem Extáze sv. Františka (2018). Právě zrestaurovaná díla rovněž pochází z cyklu Legenda o sv. Františkovi, který Jan Jiří Hertl a jeho dílna (bratr Rudolf a zřejmě také syn Václav Jiří) dodali na přelomu druhé a třetí dekády 18. století k výzdobě zdejšího klášterního ambitu. 

Jako nejvýznamnější barokní malíř regionu se ve službách mnichovohradišťských Valdštejnů podílel Jan Jiří Hertl na výzdobě řady sakrálních interiérů ve středním Pojizeří a ovlivnil tak spolu s kosmonoskými sochaři Jelínky přijetí barokních výtvarných principů včetně prvků barokního romantismu v regionu a ikonograficky ovlivnil regionální umělce ještě v 19. století. Proto jeho dílu věnujeme zvýšenou pozornost a zachraňujeme to, co díky předchozí „péči“ poúnorového režimu málem přišlo vniveč. Dosud restaurované lunety, stejně jako tato ještě terpentýnem vonící plátna, doplnila muzejní sbírky o další významné epizody z Františkova života, mj. výjev, v němž František vrací svému vyčítajícímu otci svůj oděv. Nyní budou restaurátorce akademické malířce Pavle Vosátkové předány k obnově další lunety, opět šest kusů, které budou restaurovány a odevzdány Muzeu Českého ráje do dubna příštího roku.

V následujícím období se připravuje prezentace všech částí restaurovaných sbírek, kde bude moci návštěvník docenit umění starých umělců i vysokou úroveň současných restaurátorů, která je v řadě případů skutečně obdivuhodná.

František z Assisi vrací otci svůj oděv a odevzdává se chudobě, Jan Jiří Hertl a dílny, kolem 1720.

Mgr. Antonín Mojsl

Celá akce může být realizována díky projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany”, id. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17099/0007487, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II, výzva č. 76.

        

 
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY