REKONSTRUKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH SÍTÍ ZAČÍNÁ V DALŠÍCH ULICÍCH TURNOVA

vhs_nadrazni.JPG

Nádražní ulice

V plánovaném termínu v pondělí 12. března byla dopravě uzavřena Nádražní ulice v úseku od křižovatky u hotelu Beneš k Ohrazenicím. Po zahajovacích pracech je v plánu frézování asfaltového povrchu. Minimálně část komunikace bude během oprav udržována v pojízdném stavu, aby místní obyvatelé mohli dojet ke svým domovům a zůstalo zajištěné zasobování a svoz odpadu. Popelnice mají byt před vyvežením přistaveny na obvyklá místa a pokud to kvůli stavebním pracem nebude možné, přemístění nádob k nejbližšímu dostupnému místu zajistí pracovnící firmy provádějící stavbu.
Obnova vodovodu a kanalizace uzavřela také Pacltovu ulici, která je dopravně napojena na již také uzavřenou část Nádražní ulice.

Palackého ulice

Práce na opravě vodohospodářských sítí v ulici Palackého probíhají od minulého týdne v úseku od malého mostu přes náhon Jizery (u restaurace Stará smrt) ke křižovatce na autobusové nádraží. Ve směru od centra je možné bez omezení dojet na Trávnici, do Krajířovy ulice, na Koňský trh a po hlavní silnici ke Komerční bance. Po dokončení prováděných oprav se uzavřený úsek posune směrem k centru.

Přemyslova ulice

V pondělí začalo navážení techniky, zazemí pro pracovníky i první práce. Také tady předchází obnově povrchu oprava vodovodního a kanalizačního řadu, s výměnou potrubí se přidají také plynaři. Po odbagrování jednoho chodníku bude část ulice vždy udržována v pojízdném stavu, aby místní obyvatelé mohli přijet ke svým domům. Žádná auta kvůli pohybu stavební techniky nesmí zůstat odstavena na ulici. 

(pm)    

  
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU