ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL BUDOU OBHAJOVAT SVÁ MÍSTA

02_vyberko.JPG

Své místo bude v letošním roce obhajovat také ředitel ZŠ 28. října Jaromír Frič. Jako nejlepší uchazeč uspěl už v předchozích konkurzech v letech 2004 a 2012.      

Rada města vyhlásí výběrová řízení na ředitelská místa všech mateřských a základních škol, kde ředitelům v letošním roce končí šestileté období od posledního konkurzu v roce 2012. Konkrétně se jedná o mateřské školy 28. října, Zborovská, Bezručova, Waldorfská a Alešova, a základní školy Mašov, 28. října, Zborovská, Základní umělecká škola a Středisko volného času Žlutá ponorka.

“Změny legislativy za uplynulých šest let kladou na oblast řízení škol stále vyšší administrativní i manažerské nároky. Ředitelé školských zařízení dávno nejsou jen statutárními zástupci, ale také personalisty, správci majetku, ekonomy a projektovými manažery. Proto jsme se rozhodli pro  jednotné plošné vyhlášení konkurzů na místa ředitelů, u kterých končí šestileté funkční období v roce 2018. Stejně tak budou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelů škol zřizovaných městem, kde šestileté období skončí například v příštím roce,” upřesnila místostarostka Petra Houšková, pověřená řízením resortu školství.

Rada města určí členy konkurzní komise, ředitelé uvedených škol budou odvoláni k 31. 7. 2018. Konkurzy proběhnou v druhé polovině dubna a na základě jejich výsledků budou noví nebo “staronoví” ředitelé jmenováni na další šestileté období od 1. 8. 2018. “Nechceme ředitele jen měnit a předpokládáme, že většina z nich na základě dosavadních výborných výsledků své pozice obhájí,” dodala Petra Houšková.          

(pm)

    

Zprávy Turnovska

KRÁTKÉ ZPRÁVY 11. SRPNA 2022

KRÁTKÉ ZPRÁVY 9. SRPNA 2022

KRÁTKÉ ZPRÁVY 8. SRPNA 2022

PASÁŽ POD RADNICÍ MÁ BÝT ZLATOU ULIČKOU TURNOVA