ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL BUDOU OBHAJOVAT SVÁ MÍSTA

02_vyberko.JPG

Své místo bude v letošním roce obhajovat také ředitel ZŠ 28. října Jaromír Frič. Jako nejlepší uchazeč uspěl už v předchozích konkurzech v letech 2004 a 2012.      

Rada města vyhlásí výběrová řízení na ředitelská místa všech mateřských a základních škol, kde ředitelům v letošním roce končí šestileté období od posledního konkurzu v roce 2012. Konkrétně se jedná o mateřské školy 28. října, Zborovská, Bezručova, Waldorfská a Alešova, a základní školy Mašov, 28. října, Zborovská, Základní umělecká škola a Středisko volného času Žlutá ponorka.

“Změny legislativy za uplynulých šest let kladou na oblast řízení škol stále vyšší administrativní i manažerské nároky. Ředitelé školských zařízení dávno nejsou jen statutárními zástupci, ale také personalisty, správci majetku, ekonomy a projektovými manažery. Proto jsme se rozhodli pro  jednotné plošné vyhlášení konkurzů na místa ředitelů, u kterých končí šestileté funkční období v roce 2018. Stejně tak budou vyhlášeny konkurzy na místa ředitelů škol zřizovaných městem, kde šestileté období skončí například v příštím roce,” upřesnila místostarostka Petra Houšková, pověřená řízením resortu školství.

Rada města určí členy konkurzní komise, ředitelé uvedených škol budou odvoláni k 31. 7. 2018. Konkurzy proběhnou v druhé polovině dubna a na základě jejich výsledků budou noví nebo “staronoví” ředitelé jmenováni na další šestileté období od 1. 8. 2018. “Nechceme ředitele jen měnit a předpokládáme, že většina z nich na základě dosavadních výborných výsledků své pozice obhájí,” dodala Petra Houšková.          

(pm)

    

Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK