RADARY V MAŠOVĚ JSOU V PROVOZU

dscf8163-j.JPG

Kamery obousměrně zaznamenávají rychlost v Sobotecké ulici od křižovatky s odbočkou k návsi v Mašově po křižovatku na Modřišice a Kacanovy.             

Nový úsek měření rychlosti v Mašově byl uveden do provozu ve středu 26. července. 

Záznam o rychlosti je obousměrně pořizován v Sobotecké ulici od křižovatky s odbočkou k návsi v Mašově  po křižovatku na Modřišice a Kacanovy.

Jedná se o tzv. úsekové měření, kde není rozhodující první zaznamenaná rychlost, ale průměrná rychlost v celém měřeném úseku. Rozhodující je čas průjezdu, který odpovídá době překonání vzdálenosti rychlostí  50km/h. Pokud je vozidlo prvním měřícím zařízením zachyceno s vyšší než povolenou rychlostí a před druhým radarem výrazněji zpomalí, řidič se nemusí obávat doručení obálky se žádostí o vysvětlení a navrženým finančním postihem.

Zřízení nového měřeného úseku v Mašově stálo turnovskou radnici 700 tisíc korun. Instalace radarů proběhla v červnu, což vedlo k okamžitému zklidnění dopravy.

Provozování dalších míst s kontrolou měření rychlosti město plánuje na Malém Rohozci u pivovaru a v Nádražní ulici od křižovatky s ulicí Fučíkova ke stavebninám v Ohrazenicích.

(pm)  
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI