PRVNÍCH 30 MINUT ZDARMA ANEB VELKÝ EXPERIMENT NA MALÉM NÁMĚSTÍ

02_parkovne.JPG

Městská rada ve sředu 9. ledna odsouhlasila změnu zpoplatnění parkování na náměstí Českého ráje. Od 1. února budou řidiči parkovat prvních 30 minut zdarma, za každou další hodinu zaplatí 50 korun. V současné době se za první hodinu platí 20 korun a za každou další 50.

PROTO a Piráti, na rozdíl od Nezávislého bloku, měli zavedení bezplatného půlhodinového parkování ve volebním programu. Po ustavení koalice s Nezávislým blokem a nezařazenou zastupitelkou se záměr, byť v  opatrně znějící formulaci, objevil i v programovém prohlášení: návrh systému parkování na 30 minut zdarma s kompenzací vyššího počtu strážníků městské policie.

Změnu parkovacího systému, umožňující parkovat na náměstí Českého ráje prvních 30 minut zdarma, se radní zabývali už 5. prosince. Hledali cestu k ověření, zda se nová pravidla mohou osvědčit. Dva se zdrželi hlasování a sedm hlasovalo pro to, aby místostarostka Jana Svobodová projednala návrh na dopravní komisi a výsledek pak předložila městské radě k dalšímu projednání.  

Tak se stalo na prvním zasedání rady v novém roce 9. ledna. Radní byli seznámení se zamítavým stanoviskem dopravní komise i městské policie. Po následující debatě rozhodujícím pátým hlasem v devítičlenné radě podpořila zavedení půlhodinového bezplatného parkování na náměstí místostarostka Jana Svobodová. Proč se tak rozhodla?

“Schválení je jediná cesta k ověření, jak bude tento vstřícný krok k parkujícím fungovat a zda nebude zneužíván. Je to jediná cesta, kdy se přestává mluvit teoreticky, prostě se to vyzkouší. Jinak nikdy neskončí nekonečné debaty, které předpokládají něco, co nebylo uvedeno v praxi,” vysvětluje své rozhodnutí k podpoře změny systému v úhradách parkovného pod okny radnice Jana Svobodová.   

Proč právě na náměstí v historickém centru města?
“Náměstí Českého ráje bylo vybráno proto, že jako jediné funguje v jiném režimu, než ostatní parkoviště. Na všech ostatních městských parkovacích plochách mohou bezplatně parkovat majitelé celoroční parkovací karty.”

V současné době, kdy se za krátkodobé zastavení platí 20 korun, jsou parkovací místa v obou částech náměstí zpravidla obsazena. Nebude nová úprava lákat do centra více řidičů, čímž se naděje na zaparkování ještě sníží?
“To byl jeden z hlavních záporných argumentů dopravní komise. Že budeme motivovat lidi, aby ještě více zajížděli na náměstí. Že jim tam dáváme nějakou výhodu, přitom už teď kapacita parkovacích míst nestačí.”

Třicet minut zdarma také přinese méně peněz za parkovné. Kolik se na náměstí za rok vybere? 
“Zhruba milion korun. Stejně jako na Havlíčkově náměstí, které je kapacitně podstatně větší. Na žádném jiném městském parkovišti se nevybere více, než na Havlíčkově náměstí a na náměstí Českého ráje.”

Pokud se tedy vrátíme k výše uvedené otázce a přidáme ekonomickou stránku, lze předpokladát, že na náměstí bude chtít zaparkovat ještě více řidičů než v současné době a ještě z toho nebudou žádné peníze.
“Určitě to přinese pokles příjmů, po zavedení podobných opatření v jiných městech se jednalo zhruba o 50% pokles. Uvidíme, kolik to bude v Turnově.”

Jak bude nový systém fungovat?
“Řidič si po navolení půlhodinového tarifu bezplatně vyzvedne lístek, na kterém bude vyznačen čas.”

Zkušební provoz se změnou úhrad na náměstí začne platit 1. února. Do kdy je stanoveno zkušební období, které má sloužit k vyhodnocení?
“Já jsem předložení vyhodnocení navrhovala v červnu, ale většina členů rady řekla, že se má období rozšířit i o letní sezónu, aby srovnání bylo úplné za všechna období.”

Co když se ukáže, že náměstí v historickém centru města bude plné rozzlobených řidčů, kteří nemají kde zaparkovat? Že se nepoctivě snaží zvýhodnění pro sebe ještě více zvýhodnit, a městská pokladna přitom zchudne o statisíce?
“Po vyhodnocení výsledků městská rada rozhodne, jestli v novém systému bude pokračovat, nebo se vše vrátí do starých kolejí. Pro porovnání, především jestli se na náměstí zvýší počet krátkodobých parkování, ale nejdříve potřebujeme jasné výsledky, a ne teorie. Proto jsem zavedení 30 minut zdarma na náměstí Českého ráje podpořila.”     

                         
"Schválení úpravy výběru parkovného na 30 minut zdarma na zkušební dobu je jediná cesta, kdy se přestane mluvit teoreticky. Jinak nikdy neskončí nekonečné debaty, které předpokládají něco, co nebylo uvedeno v praxi. Před rozhodnutím po skončení zkušební doby budeme mít reálné výsledky,” říká místostarostka Jana Svobodová.

Děkuji za rozhovor (pm)
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU