První skupina turnovských hasičů cvičila v ohňovém kontejneru

01_foto_hasici 4.jpeg

Výcvik v ohňovém kontejneru absolvovala první skupina Hasičů města Turnova. Zleva: Lukáš Hlubůček, Jiří Polívka, Matěj Dědek, Lukáš Cigla, Jan Fajgl a Jakub Červinka.

Hasiči města Turnova projdou výcvikem v ohňovém kontejneru. Zařízení v Raspenavě navozující reálné situace při zdolávání požáru patří Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, pod jehož dozorem výcvik probíhá.

„První šestičlenná skupina našich hasičů do Raspenavy odjela v sobotu 30. záři. Další skupina absolvuje stejný výcvik v říjnu a ostatní na jaře příštího roku. Všichni naši hasiči tak postupně projdou ohňovým kontejnerem. Počet účastníků speciálního výcviku je z důvodu bezpečnosti limotován počtem šesti osob,“ upřesnil velitel městských hasičů Milan Bartoníček.  

Výcvik ve Flashover kontejneru patří mezi nejnáročnější, proto je kladen důraz na teoretickou a praktickou přípravu, kde se hasiči seznamují s bezpečností při výcviku. Při praktické přípravě trénují práci s proudnicí při tzv. 3D hašení při pohybu v prostoru s minimální viditelností v dýchací technice. Fyzická zdatnost je pro tento typ výcviku nezbytností. „V prvé řadě je to hašení v prostoru, který věrně navozuje podmínky u skutečného požáru. Hasiči se naučí efektivně bojovat s požárem a jeho efekty. Naučí se obraně před žíhavými plameny a vstupování do hořícího prostoru s  minimální spotřebou hasební vody, což je označováno jako kultura hašení. V neposlední řadě si hasiči vyzkouší vlastní odolnost pobytu v extrémních teplotách a schopnost výstroje odolávat v těchto podmínkách,“ dodává o výcviku v podmínkách reálného požáru Milan Bartoníček a připomíná, že je velkým příznivcem těchto cvičení z důvodu větší připravenosti hasičů na ostré požáry, kde se tato tvrdá příprava osvědčuje.

„Po vlastních zkušenostech z ohňového kontejneru jsou hasiči při zásazích zkušenější, klidnější a tím i efektivnější při zdolávání požárů. Důležité je zmínit také otázku vlastní bezpečnosti zasahujících na požářišti. Po takovém výcviku hasiči znají své i materiální limity a jsou schopni reagovat na nepříznivé vlivy požáru,“ uzavírá Milan Bartoníček a přikládá poděkování HZS LK a hasičským instruktorům za zprostředkování a zajištění výcviku v ohňovém kontejneru pro hasiče z Turnova.     
   

(pm)


 
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA