PROJEKT NA DOSTAVBU DIVADLA BUDE DOKONČEN DO KONCE ROKU

varianta_umisteni_opony.jpg

Zastupitelstvo na únorovém zasedání jednomyslně schválilo zpracování projektu dostavby Městského divadla Turnov podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

Dokončená projektová dokumentace v očekávaných nákladech cca 2 miliony korun bez DPH bude zahrnovat moderně pojatou vstupní část ze skla a oceli, rekonstrukci domu čp. 151 (cukrárna) včetně sálu pro alternativní scénu a další úpravy v historické části divadla.

“Teď to dává smysl a logiku, jak výtvarně tak provozně. Není to výkřik moderny uprostřed staré zástavby, vše na sebe organicky navazuje a doufám, že příští zastupitelstvo najde tolik odvahy, aby vše realizovalo najednou. Bude to finančně náročné, ale současně také logické a smysluplné,” podpořil záměr plánované dostavby divadla zastupitel Ivan Kunetka.

Nejen odvaha, ale také peníze budou hrát rozhodující roli před zajájením stavby. Celkové náklady jsou odhadnuty v širším rámci 40 – 67 milionů korun. Proto bude nový projekt zpracován tak, aby umožnil rozdělit stavbu na dvě části, umožňující vybudování sálu pro alternativní scénu v pozdější etapě. Je třeba počítat i s tím, že na stavby tohoto typu nebudou v následujících letech vypsány žádné dotace a celý záměr by tak musel být plně hrazen z městské pokladny.

“Harmonogram je v této chvíli vymyšlen tak, aby zpracování projektu ve všech stupních proběhlo v závěru letošního roku. Tím bude připravena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Budoucímu zastupitelstvu tak předáme projekt dokončený nebo ve vysokém stupni rozpracovanosti, s nároky na finanční krytí. Výběr a pořadí priorit, kdy stavbu zahájit, pak bude na příštích zastupitelích,” popsal záměr starosta Tomáš Hocke.

Pro zpracování projektu na dostavbu turnovského divadla zvedlo ruku všech 25 přítomných zastupitelů.
Vizualizace AP atelier - alternativní scéna - varianty uspořádání.


(pm)  
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK