PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ STAVBY V TURNOVĚ

DSCF4685.JPG

S současné době v Turnově a okolí probíhá nebo je v dohledné době plánováno několik dopravních staveb, které nejsou jen opravami rozbitých povrchů a související infrastuktury. V některých částech Turnova přinesou významné změny ve vnitroměstské dopravě.   

Rekonstrukce silnice II/610 po hranici kraje ve Svijanech
Tato rozsáhlá stavba, jejíž úplné dokončení je plánováno na podzim 2020, přinese po celé trase několik  významných změn. My se ale v tomto textu zaměříme především na očekávané dopady na dopravu v Turnově a nejbližším okolí.

Po dokončení rekonstrukce silnice II/610 od Nádražní ulice (od viaduktu) po hranici kraje dojde ke změně přednosti v jízdě. Hlavní silnice povede od Nádražní ulice do Svijan. Důvodem změny v přednosti je předpokládané zvýšení intenzity dopravy v tomto úseku, které souvisí se zvýšením podjezdné výšky pod viaduktem. Ta se zvýší na 4,2m a umožní podjezd veškerým vozidlům schváleným do provozu. Dokončení prací v úseku pod viaduktem je plánováno v samotném závěru letošního roku.

„Po úplném dokončení rekonstrukce II/610 předpokládáme, že dojde k přesunu části nákladní dopravy z oblasti Přepeř Potůčku, Ohrazenic a horní části Nádražní ulice na Přepeřskou ulici. Bude se jednat o ta vozidla, která dříve viadukt nepodjela a musela celou oblast objíždět. Celkově dojde ke zlepšení dopravní situace tím, že vozidla jednoduše najedou k cíli méně kilometrů. O žádné zásadní navýšení nákladní dopravy v Nádražní ulici se ale nejedná,“ popisuje vedoucí turnovského odboru dopravy Pavel Vaňátko.

Křižovatka u Benešů
Po změně přednosti v jízdě, kdy hlavní silnice povede z ulice Nádražní pod viaduktem na Přepeře, nelze očekávat větší plynulost dopravy. Ta bude dále záviset na propustnosti Nádražní ulice v oblasti terminálu, kde ve špičkových časech snižuje průjezdnost velká intenzita přecházejících chodců. Významný pokles dopravy zde bude následovat po výstavbě jižního sjezdu ze silnice I/10, I/35 do ulice Fučíkova.Nádražní ulice od Benešů k Ohrazenicím
Úsek od Benešů do Ohrazenic má být dokončen do letošního 30. listopadu. Tou dobou se pro dopravu v této části Turnova nic zásadního nezmění. Stále bude zbývat oprava velké části silnice v Ohrazenicích od nájezdu na dálnici směrem k Pyrámu. Dopravní situace zde bude v roce 2020 stále komplikovaná, protože se bude pracovat i na Přepeřské ulici na celém úseku od viaduktu až do Přepeř. Výše uvedené změny, především úbytek nákladní dopravy, se zde projeví po úplném dokončení rekonstrukce II/610 a výstavbě jižního sjezdu.

Jižní sjezd z dálnice u Kontaktu a ulice Fučíkova
Jižní sjezd do Fučíkovy ulice výrazně uleví dopravě v části Ohrazenic, která navazuje na Nádražní ulici, v horní části Nádražní ulice a Fučíkově ulici. Zvláště nákladní doprava do Antolinu ve směru od Prahy a Liberce nebude tyto zastavěné části zatěžovat.

Po dokončení jižního sjezdu do Fučíkovy ulice bude v její dolní časti vyloučen provoz nákladní dopravy. Ulice by měla být dopravně zklidněna, plánují se zvýšené křižovatkové plochy. Komunikace změní dopravní význam a mělo by dojít k ponížení kategorie ze silnice na místní komunikaci. To je ale podmíněno smlouvou o převodu vlastnických práv mezi Libereckým krajem a městem. Tedy pokud Liberecký kraj silnici převede do majetku města.

„Jde o svobodné rozhodnutí obou samospráv. Pokud by k tomuto převodu nedošlo, bude zde obtížné prosadit zásadní zklidnění,“ připomíná Pavel Vaňátko. Termín zahájení jižního sjezdu do Fučíkovy ulice zatím není stanoven, předpokládá se období 2021. Stavbě v režii ŘSD musí předejít vypořádání s majitelem domu, který musí být v souvislosti s realizací sjezdu odstraněn. Toto vypořádání musí zajistit město.

Sjezd na dálnici v Ohrazenicích u bývalého Fordu
Sjezd u bývalého Fordu bude mít význam především pro dopravu od Lažan, Čtveřína a západní část Ohrazenic. Při cestě do centra Turnova nebo na Jičín nebude nutné projíždět celou Nádražní ulici, které to současně přinese zklidnění. Termín realizace této stavby není stanoven.                  

(pm)

(Pozn. Red.: V uvedených dopravních stavbách není zahrnuta oprava mostů na průtahu I/35. Rekonstrukce a diagnostika druhé části mostů proběhne v příštím roce. Tato stavba dopravní poměry v Turnově nezmění, pouze vrátí do původního stavu. Zahrnuty nejsou ani stavby typu obchvat Turnova I/35, u kterých se podoba a termín zahájení pohybují v těžko uchopitelném horizontu zbožných přání).   
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU