PRO a PROTI: PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrazni_kontejnery.jpg

Na lednové schůzi byl 15 hlasy schválen záměr výstavby dvou stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad u Billy a u parkoviště U Raka. To radnici opravňuje k podání žádosti o dotaci, díky které by se město na celkových pořizovacích nákladech 3,2 milionu korun podílelo částkou 650 tisíc. O vyjádření názoru jsme požádali dva zastupitele s rozdílnými stanovisky.     

Zbyněk Báča: PROTI
Základní smysl třídění odpadů spočívá v ochraně životního prostředí, konkrétně k využívání druhotných surovin. Ekologické projekty, ke kterým třídění odpadů bezesporu patří, bývají ekonomicky náročnější než prostý odvoz netříděného odpadu k likvidaci. Většinou platí pravidlo, že co je ekologické, není ekonomické a naopak. Vybudováním podzemních kontejnerů toto pravidlo postavíme úplně proti smyslu třídění. Nebude to ekonomické ani ekologické, bude to jen hezké. Finanční náklady na vývoz dvou podzemních stání budou vyšší oproti klasickému svozu kuka vozem. V kuka vozu se odpad lisuje, čímž dochází k ekologické i ekonomické úspoře. Odpad z podzemních kontejnerů se bude v neslisovaném stavu odvážet na překladiště Vesecko, kde se bude překládat a odvážet neslisovaný ke zpracovateli. Odhad zvýšení nákladů cca 150 000,-Kč. Zbytečný svoz, převážení neslisovaného odpadu, překládka a následný odvoz neslisovaných druhotných surovin  ke zpracovateli znamenají ekologickou zátěž v podobě dopravního zatížení města při vývozu, zbytečně najetých kilometrů nákladního auta, většího množství emisí.
Zbyněk Báča, zastupitel za Turnov potřebuje změnu.

Jana Svobodová: PRO    
Připravili jsme projekt na vybudování dvou míst s podzemními kontejnery na separovaný odpad. Obecně platí, že jedno místo stojí cca 1 milion korun. Proto je jasné, že se vyplatí tato místa budovat s dotací. Většina objemu kontejneru je skryta pod zemí, takže nám tyto kontejnery ušetří místo v hnízdech na separovaný odpad. Budeme tak moci odstranit kontejnery na plasty, papír a sklo. Podzemními kontejnery tak můžeme řešit vzhled veřejných prostor, navíc se sníží zápach. Bohužel svoz nám podle předběžné kalkulace vychází dráž. Pokud ale v Turnově následně vzniknou další místa s podzemními kontejnery, svoz bude  ekonomicky výhodnější. Navíc se dá pořídit svozová technika s lisem, aby se tzv. nepřevážel vzduch.
Jana Svobodová, místostarostka, zastupitelka za ANO, předkladatelka návrhu na zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad. 
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE