PŘIPRAVUJE SE REGENERACE SÍDLIŠTĚ VÝŠINKA

01_foto_výsinka.JPG

Architektonický atelier AND dokončil studii regenerace turnovského sídliště Výšinka. Veřejné projednávání za nevelké účasti obyvatel komplexu paneláků pod Vrchhůrou proběhlo 8. června. Architekti Jaromír Kosnar a Ondřej Smolík představili obsáhlé návrhy revitalizací jednotlivých částí i sídliště jako celku. Studie mimo řeší úpravy a zkvalitnění veřejného prostoru včetně sadovnických úprav, opravy komunikací a osvětlení, navýšení počtu parkovacích míst, vznik nových hřišť a úpravu míst pro odpadové kontejnery. Na otázky  odpověděl achitekt Ondřej Smolík. 

Je sídliště Výšinka pro nové architektonické zpracování v něčem odlišné od vaší dosavadní praxe nebo jiných sídlišť, kde jste řešili úpravy?
Principiálně náš přístup k návrhu není v ničem odlišný od jiných našich prací. U všech návrhů veřejných prostor sledujeme provozní logičnost a kompoziční jednoduchost a čistotu, tak aby úpravy mohly fungovat po desetiletí. U veřejných prostor je tato nadčasovost velice důležitá, protože další investice příjdou až s budoucími generacemi. Drobným vybočením z této jednoduchosti je výrazné řešení náměstíčka v prostoru před prodejnou, kde jsme záměrně šli do velmi spektakulárního řešení. Myslíme si, že tento kontrastní přístup je v tomto místě adekvátní a vytvoří velice zajímavé a specifické místo pro sídliště i celé město.“  

Co vnímáte jako největší negativa současného stavu na Výšince?
Chybějící přirozené centrum v území. Chybějí orientační místa, kde by si lidé dali sraz, potkali se, nebo se zastavili, bylo jim tu příjemně a chtěli tu zůstat.“

Jaké části sídliště projdou největší proměnou?
Nejviditelnější proměna bude na ploše před prodejnou, které říkáme "náměstíčko". Bude to takový nový obývák pro sídliště. To bude fotogenická proměna jak je vidět i na zákresu do fotky. Samozřejmě nová hřiště budou také výrazným prvkem. Ale i použití moderního mobiliáře, moderního osvětlení a nových povrchů povede k velké změně v celkovém dojmu ze sídliště.“  

Regenerace sídliště bude probíhat v několika etapách, pravděpodobně v návaznosti na získání dotace. Starosta Tomáš Hocke na prezentaci říkal, že se může jednat o osm až deset etap. 
Dělení na etapy souvisí s financemi a s provozními možnostmi v území. Při celkovém pohledu se nám jeví jako logické rozdělení zhruba na pět etap, řešících parkové úpravy, to znamená vnitrobloky, zelené plochy a hřiště. Aa zhruba sedm etap řešících dopravní úpravy, tedy rozšíření parkování, úpravy ulic. Samozřejmě se etapy různě překrývají a lze je ještě dělit, slučovat a kombinovat."

Jaké pořadí etap navrhujete? 
„Podle nás by se jako první měla udělat úprava před prodejnou. Bude to po estetické stránce nevýraznější proměna. Také z hlediska starších lidí, dětí na kolech a odrážedlech a rodičů s kočárky se zde zlepší prostupnost nahrazením schodišť novými rampovými chodníky. Úprava před prodejnou bude vlastně pro všechny a mohla by být silným impulzem a motivací pro další etapy.“ 

Tradiční problém sídlišť je nedostatek parkovacích míst. Kolik parkovacích stání je na sídlišti Výšinka v současnosti a kolik jich bude po regeneraci? Kolik parkovacích míst poskytne parkovací dům?
Dnes je na sídlišti zhruba 300 stání. Po celkové obnově by mohlo být v území k dispozici zhruba 420 stání. Parkovací dům by z toho mohl nově poskytnout zhruba 38 stání na nové úrovni.“

Není prostor pro další podlaží parkovacího domu?
„Parkovací dům by mohl mít dvě nebo tři úrovně. Vše záleží na financích. Zatím uvažujeme o jednodušší variantě, kde nad stávajícím parkovištěm navrhujeme novou plochu pro odstavení aut, na kterou by se vjíždělo z ulice Granátová. Zjednodušeně řečeno, jako kdybychom zkopírovali dnešní parkoviště a posadili ho na horní úroveň ulice. Tím dostaneme nových 38 stání. Výrazně dražší varianta by byla jít z parkovištěm ještě o patro níž na úroveň ulice Výšinka a mít tak třípatrový parkovací objekt.“ 

Jakými slovy lze podle vašeho názoru popsat sídliště Výšinka po dokončení regenerace?
Obytný areál se soudobým parterem s řadou moderních prvků a moderních prostranství, odkud obyvatelé nebudou odcházet jinam za rekreací, ale budou mít důvod zde zůstávat a bude jim zde příjemně.“

Veřejné projednání studie regenerace sídliště Výšinka 8. června v KC Střelnice. Na snímku zleva architekti Jaromír Kosnar a Ondřej Smolík.

                                                                                                                

Děkuji za rozhovor (pm)
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?