PŘÍPRAVA NA VELKÉ STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÝCH ŠKOL

2521a-j.jpg

Studie Ing.arch. Václava Hájka navrhuje úpravu současného objektu OHŠ v Alešově ulici na plnohodnotnou základní školu.  

Část turnovských základních a středních škol se bude stěhovat. V rámci stávajících budov nejen na nové adresy, ale také z majetku města do majetku Libereckého kraje, nebo naopak. To vše pro dosažení zásadního cíle: Zřízení plnohodnotné základní školy v Turnově II.  

Kraj s městem míří k výměně školních areálů, umožňující léta diskutovaný vznik plnohodnotné základní školy v Turnově II. Na schůzi 27. dubna všichni přítomní turnovští zastupitelé souhlasili s obrysy memoranda mezi oběma stranami a starosta věří, že ke schválení dokumentu v zastupitelstvu Libereckého kraje dojde v září. Podstatou memoranda je, že město předá kraji areály Obchodní akademie a Hotelové školy ve Zborovské ulici a Gymnázia na Výšince, a kraj převede na město budovu Obchodní a Hotelové školy v Alešově ulici. Právě zde má po úpravách vzniknout nová základní škola pro 775 žáků v 1. až 9. ročníku (31 tříd pro maximálně 25 dětí).

“Před námi je úkol vytvořit plnohodnotnou školu s největší spádovou oblastí ze všech turnovských základních škol. Do roku 2035 je třeba navýšit kapacitu o 350 – 400 míst,” připomněla místostarostka Petra Houšková (NB), a starosta Tomáš Hocke (NB) připomněl některé další výhody navrženého řešení: “Děti ze spádového okolí využijí dopravní terminál, do centra bude proudit méně dopravy. V blízkosti je spotovní hala, která je stejně jako atletický ovál v dopoledních hodinách nevyužitá.” 

Oproti původnímu plánu, že vznikne nová základní škola s 18 třídami a další školy zůstanou na současných místech, teď radnice uvažuje jinak. Do Turnova II. se přesune ZŠ Skálova a její prostory obsadí ZŠ Zborovská, která zvýší kapacitu na 350-400 žáků v menších třídách do 20 dětí a kde budou pokračovat v docházce žáci ze ZŠ Mašov. 

Ve Zborovské ulici bude v jedné budově Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola až pro tisíc žáků, což si vyžádá opravu střechy, vestavbu do podkroví, dispoziční úpravy v objektu i stavbu nové tělocvičny. Záměr komplikuje to, že kraj vybudoval nedávno v Alešově ulici s využitím dotace centrum strojírenského vzdělávání a trvá na vzniku nového.

Na přestavbu areálu ve Zborovské ulici bude potřeba předběžně 229 milionů korun a v Alešově ulici 137 milionů. Kraj a město zkusí získat maximum dotací a o zbytek nákladů se podělí 2:1; asi 200 milionů vynaloží kraj a 100 milionů město. Radnice připomněla, že už nyní žáků přibývá a kapacity podle demografické studie nebudou stačit. Zastupitelé dostali plány a vizualizace přestaveb a debatovali o podrobnostech, mj. o ocenění areálů.

(mb,pm)
Zprávy Turnovska

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU

RADNICE VYHLÁSILA ANKETU NA TÉMA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

STAVBĚ NOVÉ KNIHOVNY PŘEDCHÁZÍ DEMOLICE LETNÍHO KINA