PŘILÁKAT VÍCE TURISTŮ A MÍSTNÍ ZAUJMOUT ...

dscf6743-j.JPG

Vedení Turnovských památek a cestovního ruchu od 1. února převzala Andrea Berndtová. 

“Prvořadě se podrobně seznámím s organizací, se všemi pracovníky a budu se velmi snažit být velkou oporou celého týmu,” uvedla Andrea Berndtová na lednové tiskovce města a dále upřesnila: “Z počátku rozhodně navážu na vše stávající, pak bude prostor dále rozvíjet a zatraktivňovat. Vnímám, že mnoho bylo odpracováno a vybudováno.” 

Chystáte po svém nástupu do vedoucí pozice Turnovských památek a cestovního ruchu nějaké zásadní změny?
“Tým íčka i hradu se intenzivně věnuje přípravám na zahájení a zvládnutí turistické sezóny, po nástupu se nechystám nic z připravených letošních akcí rušit. Vize do budoucnosti mám, teď se ale musím plně věnovat převzetí organizace.”

Máte osobní zkušenosti s cestovním ruchem?
“V rámci studií jsem pracovala pro několik cestovních kanceláří, vyjížděla s nimi do zahraničí, organizovala zájezdy, působila jsem také jako delegát v několika destinacích, jak na jihu u moře, tak ve Skandinávii. Další uplatnění jsem našla v logistice. Po téměř dvacetileté práci pro velké zahraniční firmy jsem se rozhodla vystoupit ze soukromého sektoru a hledat uplatnění ve veřejné správě. Nabídka do konkurzu na vedoucí pozici Turnovských památek a cestovního ruchu mě zaujala a jsem moc ráda, že jsem vyhrála.”

Čím jste zaujala při výběrovém řízení, kterého se účastnili tři uchazeči?
“Předložila jsem svůj návrh koncepce rozvoje cesovního ruchu. Z významné části byl zaměřen na pohled z pozice návštěvníka, co považuji jako potenciál pro další rozvoj a případnou změnu. Cestovní ruch současně vnímám jako významný prvek ekonomiky a fungování města. Je důležité nejen přivést turisty, ale také zaujmout místní obyvatele a zapojit podnikatele. Pracovat společně s kulturními a sportovními organizacemi, kterých je v Turnově opravdu mnoho.”

Děkuji za rozhovor (pm)
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE