PŘESTAVBA DIVADLA MÁ ZELENOU

01_pristavba_divadla.jpg

Stavební povolení na proměnu turnovského divadla podle představ věhlasného architekta Pleskota nabylo právní moci. K zahájení stavby tak chybí už jen “málo” – hodně peněz.

Původní záměr zřízení důstojné vstupní části městského divadala s částečnými dispozičními úpravami  interiéru se rozrostl v monumentální stavbu, s optimistickým odhadem nákladů 110 milionů korun.

V rámci loňského určení rozpočtových priorit zastupité upřednostnili maximální verzi dostavby divadla vč. opravy domu čp. 151 a nástavby alternativní scény. V pohledu z Trávnice je dominující prosklená ocelová konstrukce vstupního atria. Ze současného domu čp. 151 (cukrárna) zůstane zachováno přízemí s historickými klenbami, na které má být přistaveno další patro zakončené novou alternativní scénou.

Z atria bude možné vstupovat do jednotlivých pater divadla, počítá se s rozšířením sociálního zázemí, více prostoru bude pro divadelní rekvizity atd. 

Stavební povolení na rekonstrukci městského divadla nabylo platnosti 10. března. Platí na dva roky, ale je možné žádat o prodloužení termínu.

Zejména kvůli dostavbě divadla a nové knihovně město plánovalo přijetí úvěru 80 milionů korun. V letech 2020 – 2021 bylo počítáno s navýšením daňových příjmů o 5% a v letech 2022 – 2023 o 3%. Ekonomické následky pandemie koronaviru ale povedou ke snížení příjmů do městské pokladny. 

Po stránce příprav má rekonstrukce divadla podle projektu Josefa Pleskota zelenou. O skutečném termínu zahájení ale bude rozhodovat dostatek peněz v rozpočtu města.                                 

(pm)

    
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK