POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

foto-5-kveten-j.JPG

Akustická zátěž v ulici 5. května nad náměstím Českého ráje překročila v nočních hodinách povolený hlukový limit. 

“Pro komunikaci II/283 v úseku ulice 5. května nad náměstím Českého ráje v Turnově bylo vydáno časově omezené povolení provozování nadlimitového zdroje hluku v roce 2022, kdy byla pro noční dobu stanovena maximální hodnota 63 dB. Tento limit byl o 1 dB překročen,” sdělila v tiskové zprávě tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Zuzana Balašová. S provozovatem, Krajskou správou silnic Libereckého kraje, je proto vedeno správní řízení. 

Měření hluku v uvedené lokalitě proběhlo v polovině října loňského roku, současně se sběrem hodnot znečištění ovzduší. Zatímco na výsledky naměřených hodnot ovzduší se stále čeká, decibely byly sečteny rychleji.

Krajská správa silnic připravuje řešení překročeného limitu akustické zátěže výměnou povrchu. Více než 100 metrů historické žulové dlažby nad náměstím, včetně přechodu, nahradí asfaltový povrch. To by mělo snížit hlukovou zátěž o cca 4,8 dB. Dalším důvodem k výměně povrchu je také snížení otřesů při průjezdu nákladní dopravy.  

Realizace nápravného opatření je schválena radou Libereckého kraje a původně byla plánována už v loňském roce. Zahájení stavby je tentokrát předpokládáno od 1. července, výběrové řízení na dodavatele stavby právě probíhá.

(pm)                
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI