Populace syslů v Hodkovicích je prozatím zachráněna

sysel_1.jpg

Ochránci přírody vypustili v pondělí 24. července v podvečerních hodinách na letišti v Hodkovicích dvacet jedinců kriticky ohroženého sysla obecného.

Posílení populace v Hodkovicích, kde se sysel historicky vyskytuje, je snahou o záchranu této ojedinělé lokality. Před vypuštěním osmi samečků a dvanácti samiček byla zdejší kolonie “panáčkujících hlodavců” těsně před vyhynutím. Z původní populace zde přežíval jen jeden, maximálně dva jedinci.

Ještě v 50. a 60. letech byli sysli u nás hojně zastoupeným druhem, označovaným dokonce za zemědělské škůdce. Pak přišla kolektivizace, likvidující kromě sedláků také pestrost naší krajiny a množství rostlinných i živočišných druhů. “Sysli se v této krajině nedokážou pohybovat, nemohou přeběhnout několikakilometrová pole. S výjimkou jižní Moravy a pár míst v Českém středohoří, kde je ještě několik propojených lokalit, jsou jednotlivé populace sysla obecného naprosto izolované, což je i případ Hodkovic,” připomíná hrozící konec syslů v Čechách vedoucí správy CHKO Český ráj Jakub Čejka.Nová krev v podobě dvaceti syslů byla po pečlivých přípravách do Hodkovic přivezena z umělého odchovu  v zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou, kromě jednoho zvířete se jedná o letošní mláďata. Syslové se vysazují do předvrtaných nor podobných těm, jaké si sami hrabou do hloubky zhruba čtyřicet centimetrů. Každý musí mít svoji vlastní noru, která je po vypuštění sysla zacpána. Zvíře tak ve stresové situaci nemůže utéct a navždy zmizet v otevřené krajině. Během několika hodin se pak syslové prohrabou na povrch a v okolí nového vchodu do své nory nachází připravenou potravu. “Druhý den ráno po vypuštění byla většina z dvaceti nor otevřených a pozoroval jsem kolem pěti syslů, kteří vycházeli ven a hledali potravu,” popsal situaci v lokalitě druhý den po vypuštění syslů Jakub Čejka.

Navzdory nepříznivému deštivému počasí, které následovalo několik dnů po vypuštění, je početně posílená kolonie syslů v pořádku. “Počasí sice nebylo optimální, ale při poslední kontrole po deštích byly všechny nory prohrabány a vznikají další. Obnovenou kolonii syslů prozatím částečně přikrmujeme,” uzavřel řádky o záchraně kolonie syslů obecných v Hodkovicích Jakub Čejka.                      


(pm)
Foto Jakub Čejka 

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI