PODPOŘÍTE PETICI ZA OBNOVENÍ OKRESU TURNOV?

01_starosta_petice.JPG

Petici za zachování stávající územní působnosti Obce s rozšířenou působností a vzniku okresu Turnov představil starosta Tomáš Hocke na tiskové konferenci 1. října.

Občané Turnova a spádových obcí najdou před volebními místnostmi petiční archy na podporu obnovení okresu Turnov v hranicích působnosti stávající ORP Turnov. Svými podpisy budou moci podpořit záměr, kterému naši zákonodárci zatím nevěnují mnoho pozornosti. 

“Snažíme se zachovat správní celek, který dobře funguje a rozdělen má být proto, že není v území jednoho okresu,” konstatuje turnovský starosta Tomáš Hocke a připouští, že dosud vynaložené úsilí o zřízení nového okresu nepřináší očekávaný výsledek. Jednou z posledních možností, jak se domoci většího zájmu poslanců o budoucnost Turnova a dalších 36 obcí v přirozeném spádovém regionu, je sepsání petice. Petičnímu výboru poslanecké sněmovny ale může být předložena až po získání minimálně 10 tisíc podpisů. 

Myšlenka obnovení okresu Turnov na menším území není nová, do konce letošního února se ale nacházela mimo hlavní priority. Obrat nastal ve chvíli, kdy vláda nečekaně odsouhlasila návrh přiřazení ORP Turnov do okresu Liberec. 

Uvedené rozhodnutí vlády je dalším krůčkem k dokončení připravovaného zákona o územně správním členění státu. Ten v předloze mimo jiné říká, že správní obvod každé obce s rozšířenou působností se bude nacházet na území jednoho okresu. Přirozená a funkční spádová oblast ORP Turnov s 36 obcemi se ale nachází na území tří okresů: Semilského, Libereckého a Jabloneckého. 

Snahu úředníků ministerstva vnitra o zachování celé ORP Turnov nelze popřít. Hranice vynaloženého úsilí  ale nepřekročily hranice okresů. Na základě analýzy pohybu obyvatel v turnovském “óerpéčku” bylo zjištěno, že lidé nejčastěji jezdí do Turnova a na druhém místě do Liberce. Tak se zrodil nápad přesunout celou ORP Turnov do okresu Liberec, což 27. února požehnala i vláda.

Tento nápad se ale velmi nelíbil některým obcím Turnovska s historicky větší vazbou na Semily, například v Tatobitech. Frýdštejn zase řekl, že pokud nebude v ORP Turnov, chce přejít pod jablonecký okres. Naprosto proti přiřazení k Liberecku je ale Liberecký kraj, který nemá zájem na vzniku velkého a bohatého “super okresu” Liberec, provázeného chudými bratry na zbývajícím území.  

Ve snaze zachovat územní celistvost dobře fungující ORP začala znovu silně rezonovat myšlenka obnovení okresu Turnov. Nemá ambice navázat na zašlou slávu a velikost svého předchůdce, rozpuštěného komunisty do okolních okresů v roce 1960. Turnov ale chce nadále plnit roli přirozeného spádového centra pro nejbližší spádové území.

Bez velké podpory se s myšlenkou vzniku okresu Turnov zabýval ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) na výjezdním zasedání vlády v Libereckém kraji 13. března a den poté zamířil starosta Tomáš Hocke do parlamentu, kde se snažil najít pomoc u šéfa výboru pro veřejnou správu Ivana Bartoše (Piráti). Starostové dotčených obcí se na téma turnovského okresu sešli 11. dubna a společně s hejtmanem ho nadále podpořili s tím, že vše znovu projednají a vysvětlí v zastupitelstvech. Ministr vnitra Lubomír Metnar pak v dopisu z 16. května sdělil, že pokud v ORP Turnov nebude vůle připojt se k Libereckému kraji, bude rozdělena. Město by  tak zůstalo úředním centrem jen pro 21 obcí z okresu Semily, zbývajících 16 by přešlo pod ORP v libereckém a jabloneckém okresu. Za vznik nového turnovského okresu se pak novým usnesením 19. června postavilo zastupitelstvo Libereckého kraje.

Od té doby se ale v této otázce nic zásadního nestalo a zastánce vzniku okresu Turnov začíná tlačit čas. Projednání v poslanecké sněmovně se nezadržitelně blíží. Obnovení turnovského okresu mohou občané podpořit svými podpisy. Petiční archy budou před volebními místnostmi v nadcházejících volbách, v informačním centru na náměstí Českého ráje a na podatelně turnovské radnice. Další místa budou průběžně zveřejňována.

(pm)

Úplný text petice:     

Petice za zachování stávající územní působnosti Obce s rozšířenou působností Turnov a vzniku okresu Turnov

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

My níže podepsaní občané a příznivci turnovského regionu se na Vás obracíme s žádostí o zachování stávající územní působnosti Obce s rozšířenou působností Turnov (dále ORP Turnov). Připravovaný zákon o územně správním členění státu předpokládá, že celé území ORP musí patřit k jednomu okresu. Pro ORP Turnov to v návrhu zákona znamená jeho rozdělení a zmenšení o 16 obcí nebo přičlenění celého ORP Turnov k okresu Liberec. Obě dvě řešení navrhovaná Ministerstvem vnitra jsou pro občany celého Turnovska nepřijatelná. Jako jediné možné řešení vedoucí k zachování stávající zcela funkční správy území navrhujeme zřízení nového okresu Turnov. Toto řešení podporuje svým platným usnesením 36 zastupitelstev měst a obcí z ORP Turnov, zastupitelstvo Libereckého kraje a níže podepsaní občané celého regionu. Pomozte prosím 33 tisícům obyvatel Turnovska zachovat funkční správu území!

Za petiční výbor:

Ing. Tomnáš Hocke, starosta Města Turnova
Mgr. Petra Houšková, místostarostka Města Turnova 
Mgr. Jana Svobodová, místostarostka Města Turnova
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV