PEVNOST MOSTU PROVĚŘÍ DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM

foto_prutah.JPG

Na polovině mostu na průtahu Turnovem jsou zbourány nenosné povrchové části silnice, chodník a římsy. Od pondělí 17. června zde začne probíhat diagnostický průzkum.

“Diagnostika bude zaměřena především na stav nosné konstrukce. Ta je u tohoto mostu tvořena ze segmentů, spojených přepínanými lany, což je po havárii trojských lávek velké téma,” vysvětluje Jaroslav Hron ze společenosti Eurovia a dodává, že při běžné kontrole do vnitřní části mostu nikdo nevidí, pevnost konstrukce může potvrdit pouze diagnostický průzkum. Jeho součástí budou kontrolní sondy na celém mostě, určující stav přepínaných lan.

Pokud diagnostické měření ukáže, že je most v pořádku, proběhne standardní oprava mostního svršku, izolace a finální povrch. V takovém případě lze očekávat dokončení opravy této části průtahu (most nad ul. Koškova a velký most nad Jizerou ve směru od Liberce) do konce srpna, kdy by se stavba mohla přesunout na druhou část mostů ve směru od Jičína. 

V případě nálezu závad bude nezbytné přijmout opatření, vedoucí ke zvýšení pevnosti mostní konstrukce. To by současně přineslo prodloužení termínu dokončení stavby.

V nejbližších dnech se práce přesunou na most nad ulicí Koškova (z ulice Palackého k fotbalovému hřišti). To si vyžádá nejen prodloužení pracovního úseku na průtahu ke sjezdu z Nádražní ulice. Po zahájení opravy bude pod mostem v ulici Koškova sveden provoz do jednoho pruhu.                                        

(pm)  

   
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA