PASÁŽ POD RADNICÍ SE PROMĚNÍ V ULIČKU ŘEMESEL

657foto-pasaz-j.JPG

Na snímku zleva dole Pavlína Hájková (autorský šperk, grafika), Veronika Sochorová (rytečka kovů, nožířka), stojící zleva Lucie Laurynová (restaurátorka, malířka, šperkařka), Kateřina Holíková (obuvnice), Martina Meletzká (malířka, rytečka skla), Petra Kovač (rytečka skla), Kateřina Kosíková (šperkařka), Markéta Mikulová (autorský šperk) a Kateřina Krausová (objekty a šperky ze skla). V uličce řemesel budou dále působit a na snímku nejsou: Karolína Heřmánková Charlton (objekty a šperky nejen z porcelánu), Michaela Dvořáková (broušení a rytí drahých kamenů), Alena Novotná (krejčí, architektka, fotografka, výtvarnice) a Tereza Duchoňová (broušení a rytí drahých kamenů, autorský šperk).

Nově vystavěná Pasáž pod radnicí veřejnosti od 5. května nabídne obchůdky s originálními řemeslnými výrobky mnoha oborů. 

Je tomu pár let, co se v Turnově zrodila myšlenka oživit šperkařskou tradici města obnovením pasáže pod radnicí. Najde se zajisté nespočet pamětníků, kteří vzpomenou na Turnovské dílo, jenž se nacházelo v prostoru pasáže. Zde se během let 1927-1957 scházely umělecké osobnosti regionu, pořádaly zde výstavy, přednášky, vydávaly katalogy děl a pořádaly exkurze. V průběhu těchto let zde sídlilo reklamní studio, modistka, švec či holič. Ještě v 80. letech bylo možné využít nabídku posledních obchodů se službami, dále již prostory jenom chátraly.

První květnový pátek se Turnov - srdce Českého ráje - rozezvučí tóny zlatnických kladívek či vrněním brusičských strojů a ožije tak projekt ULIČKA ŘEMESEL, který naváže na tradici Turnova – města uměleckých řemesel.

V překrásném nově zrekonstruovaném prostoru se zrodil sen dvanácti řemeslnic a umělkyň.

Snad nám pamětníci prominou, že jsme nezachovaly název Turnovské dílo, ale k naší cti nutno podotknout, že jsme při výběru loga vycházely právě z loga Turnovského díla a přenesly tak kousek poselství a historie do nové moderně pojaté pasáže.

Naší vizí je navázání na tradice a propojení několika rukodělných řemesel a kooperace umělců a řemeslníků z Turnova a okolí. Chceme přilákat jak občany města, návštěvníky z regionu, tak turisty přjíždějící ze vzdálenějích destinací.

V naší uličce je nás většina absolventek Střední uměleckoprůmyslové školy a vyšší odborné školy v Turnově, a proto bychom rády prezentovaly i naši školu a navázaly spolupráci s ní i s Muzeem Českého ráje v Turnově.

Galerii, kterou budeme provozovat v rámci celého komplexu, bychom rády pojaly jako kreativní prostor pro pořádání výstav a kulturních akcí pro regionální umělce, řemeslníky i veřejnosti známější autory. Především bychom ale rády podpořily mladé talentované začínající umělce, kteří jsou jakkoli propojeni s naším městem.

V přízemí ULIČKY ŘEMESEL najdete čtyři kreativní dílny a ateliéry, kde budete moci nahlédnout pod ruce šperkařek, restaurátorky, rytečky kovů, nožířky, malířky, brusičky drahých kamenů, rytečky a malířky skla, krejčí či obuvnice.

Originální díla si budete moci zakoupit na místě v jednotlivých obchodech, popř. využít nabídku zakázkové výroby. V budoucnu chceme nabídku rozšířit na možnost workshopů pro veřejnost. O dalších podrobnostech k otevření ULIČKY ŘEMESEL budete informování na sociálních sitích a webových stránkách města Turnov.

www.ulickaremesel.cz
Instagram ulicka_remesel
Facebook: ULIČKA ŘEMESEL Turno

Za kolektiv ULIČKY ŘEMESEL Markéta Mikulová – šperkařka
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE