PARKOVIŠTĚ NEBO ŠKOLNÍ ZAHRADA?

01_parkoviste.JPG

Zásadně odlišné názory na využití pozemků za obchodem Vesna u Základní školy 28. října zřejmě přerostou v dlouhý spor bez vítězů.

Radnice pozemky za Vesnou v sousedství “Dívčajdy” vykoupila se záměrem zvýšit nedostačnou kapacitu parkovacích míst v centru města. Po prezentaci záměru a vykoupení pozemků s dopravním napojením z Havlíčkova náměstí ale město narazilo na odpor převážně rodičů dětí sousedící základní školy. Ti mají o využití prostoru zcela jinou představu. Místo plochy k odkládání aut usilují o zřízení zahrady plné zeleně s další přidanou hodnotou, např. programovým napojením na Geopark Český ráj. Za tímto účelem založili Spolek za zdravou Dívčajdu (zde).

Včerejší (28. 11. 2018) setkání ve šperkařské škole bylo další epizodou veřejné výměny dvou rozdílných názorů na využití jednoho městského pozemku. Setkání organizoval turnovský Parlament mládeže a pokud je možné mladým parlamentářům přičíst i vedení kultivovaného projevu hlavních řečníků, svého počinu se zhostili na výbornou. U předsedajícího stolu zasedli turnovský starosta Tomáš Hocke a za Spolek za zdravou Dívčajdu Roman Rákosník.

Pozice obou řečníků odpovídjících na dotazy byla odlišná. Tomáš Hocke vystupoval za město, které ho jako starostu v únoru 2016 pověřilo jednáním o vykoupení pozemků za obchodem Vesna za účelem zřízení veřejného parkoviště. Nákup pozemků se později podařil a radnice pokračovala v dalších krocích k naplnění záměru. Spolek za zdravou Dívčajdu vystupuje proti zřízení parkoviště u školy a jak je výše uvedeno, navrhuje zcela odišné využití s ekologickým zaměřením. 

Diskuze ve šperkařské škole byla ve významné části vedena i k tématu dopravy v Turnově obecně, mluvilo se např. o školním autobusu, o výstavbě podzemního nebo nadzemního parkoviště. Podle očekávání ale k zásadní shodě o dalším využití městkých pozemků za Vesnou nedošlo. Následovat bude čas hledání kompromisů. Pokud bude nadále jedna strana rozporovat úsilí té druhé a naopak, po další léta za Vesnou nebude ani parkoviště, ani zahrada.   
                                                 

Žlutě vyznačeny jsou pozemky, k jejichž vykoupení za účelem zřízení parkoviště byl zastupitelstvem pověřen starosta Tomáš Hocke v únoru 2016.  

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK