OSTATKY BISKUPA SE VRÁTÍ NA MARIÁNSKÝ HŘBITOV

01_biskup.jpg

Poslední červnový den byly z krypty pod hlavním křížem Mariánského hřbitova vyzvednuty ostatky bývalého turnovského děkana a později světícího biskupa pražského a titulárního biskupa oropského Františka Petra Krejčího (27. 6. 1796 - 4. 7. 1870). Po výzkumu v antropologickém oddělení Národního muzea v Praze se ostatky biskupa znovu vrátí do Turnova.     

Důvodem k otevření hrobky bylo poškození železné desky, kryjící vchod do krypty. Vůz technických služeb, který se po hřbitově musí pohybovat, není schopen se desce vyhýbat a jeden roh byl ulomen. Po navrácení ostatků biskupa Krejčího do krypty pod ústředním křížem Mariánského hřbitova dojde ke zmenšení krycí desky a auto technických služeb se tomuto prostoru bude moci zcela vyhnout.

První otevření hrobky proběhlo v květnu, kdy bylo zjištěno poškození rakve, uložené 150 let ve vlhkém prostředí. Kvůli degradaci spodní části rakve došlo k provalení části ostatků na kamennou podlahu krypty.

Následovalo rozhodnutí k exhumaci, ke které došlo za účasti odborníků z antropologického oddělení Národního muzea, zástupců církve a města 30. června. “Při exhumaci byly zvlášť vybrány tělesné pozůstatky a zvlášť torza oděvu a pohřebního vybavení. V antropologickém oddělení Národního muzea následně dojde k analýze kosterních ostatků a oděvu. Odděleně pak budou vloženy do kovových schránek, opět umístěny do rakve a vráceny zpět na původní místo pod hlavním křížem na Mariánském hřbitově,” upřesnil archeolog Jan Prostředník z Muzea Českého ráje, který je pověřen koordinací právě dokončené exhumace.

Připomeňme krátce biskupa Františka Petra Krejčího. Narodil se 27. června 1796 v Březině. Studoval teologii v Litoměřicích, kde byl v srpnu 1819 vysvěcen na kněze. Působil v Turnově, Rovensku pod Troskami, na Hrubé Skále. V roce 1828 byl instalován děkanem v Turnově. V roce 1837 odešel do Prahy, kde se v roce 1858 stal světícím biskupem pražským a titulárním biskupem oropským. Od října 1863 byl také děkanem pražské metropolitní kapituly u sv. Víta. Podporoval a zasazoval se o nadační činnost. Byl podporovatelem turnovských studentů a zdejšího ochotnického divadla. Po krátké těžké nemoci zemřel 4. července 1870 v Praze. Na základě jeho přání byl pohřben na Mariánském hřbitově v Turnově.     

(pm)

Foto: Pavel Jakubec
Zprávy Turnovska

ROUBENKU NA ŠETŘILOVSKU NAHRADÍ NOVÉ ROUBENÉ STAVENÍ

ZEMŘELO 206 LIDÍ, TURNOV LONI ZTRÁCEL OBYVATELE

NAD VESTAVBOU ŠATEN VZNIKNE NOVÁ TRIBUNA PRO DIVÁKY

MĚSTO DALO SPORTOVNÍ HALE ZELENOU, ROZHODNE PŘIDĚLENÍ DOTACE