OSTATKY BISKUPA SE VRÁTÍ NA MARIÁNSKÝ HŘBITOV

01_biskup.jpg

Poslední červnový den byly z krypty pod hlavním křížem Mariánského hřbitova vyzvednuty ostatky bývalého turnovského děkana a později světícího biskupa pražského a titulárního biskupa oropského Františka Petra Krejčího (27. 6. 1796 - 4. 7. 1870). Po výzkumu v antropologickém oddělení Národního muzea v Praze se ostatky biskupa znovu vrátí do Turnova.     

Důvodem k otevření hrobky bylo poškození železné desky, kryjící vchod do krypty. Vůz technických služeb, který se po hřbitově musí pohybovat, není schopen se desce vyhýbat a jeden roh byl ulomen. Po navrácení ostatků biskupa Krejčího do krypty pod ústředním křížem Mariánského hřbitova dojde ke zmenšení krycí desky a auto technických služeb se tomuto prostoru bude moci zcela vyhnout.

První otevření hrobky proběhlo v květnu, kdy bylo zjištěno poškození rakve, uložené 150 let ve vlhkém prostředí. Kvůli degradaci spodní části rakve došlo k provalení části ostatků na kamennou podlahu krypty.

Následovalo rozhodnutí k exhumaci, ke které došlo za účasti odborníků z antropologického oddělení Národního muzea, zástupců církve a města 30. června. “Při exhumaci byly zvlášť vybrány tělesné pozůstatky a zvlášť torza oděvu a pohřebního vybavení. V antropologickém oddělení Národního muzea následně dojde k analýze kosterních ostatků a oděvu. Odděleně pak budou vloženy do kovových schránek, opět umístěny do rakve a vráceny zpět na původní místo pod hlavním křížem na Mariánském hřbitově,” upřesnil archeolog Jan Prostředník z Muzea Českého ráje, který je pověřen koordinací právě dokončené exhumace.

Připomeňme krátce biskupa Františka Petra Krejčího. Narodil se 27. června 1796 v Březině. Studoval teologii v Litoměřicích, kde byl v srpnu 1819 vysvěcen na kněze. Působil v Turnově, Rovensku pod Troskami, na Hrubé Skále. V roce 1828 byl instalován děkanem v Turnově. V roce 1837 odešel do Prahy, kde se v roce 1858 stal světícím biskupem pražským a titulárním biskupem oropským. Od října 1863 byl také děkanem pražské metropolitní kapituly u sv. Víta. Podporoval a zasazoval se o nadační činnost. Byl podporovatelem turnovských studentů a zdejšího ochotnického divadla. Po krátké těžké nemoci zemřel 4. července 1870 v Praze. Na základě jeho přání byl pohřben na Mariánském hřbitově v Turnově.     

(pm)

Foto: Pavel Jakubec
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK