OPRAVY VALDŠTEJNA STÁLY V LOŇSKÉM ROCE 7,6 MILIONU

01_valdstejn.JPG

Ve srovnání s několika předchozími lety byl pro Valdštejn rok 2017 obdobím nejrozsáhlejší obnovy.

Na jaře loňského roku se podařilo dokončit výměnu krovu a střešní krytiny na kapli sv. Jana Nepomuckého. Opravu střechy na kapli provázely potíže s rozestupujícím se krovem, který nebyl ukotven a novou střechu by tak neunesl. Práce proto musely být přerušeny a po zpevnění krovu se podařilo položení nové krytiny dokončit po skončení loňské zimy. Oprava střechy přišla na 2,8 milionu. Zátěž krovu kaple se zvýšila o devět tun materiálu, na střeše je položeno více než 15 tisíc tašek.Za 730 tisíc korun byl upraven prostor v předhradí. Povrch mlatových cest z lomového perku ohraničuje původní přírodní terén, ale také pískovcové bloky a bukové klády, které méně chápavým řidičům vymezují prostor, kde po povolení vjezdu (zpravidla při svatebních obřadech) parkovat lze, a kde to prostě nejde. Součástí nově upraveného předhradí jsou dřevěné stoly s lavicemi a stojany pro kola.

Od jara do konce prázdnin probíhala zásadní rekonstrukce vstupního mostu. Před hlavní sezónou se podařilo pod původní mostovku položit novou izolaci, zabraňující zatékání do nosné konstrukce mostu. Následovalo přeložení dlažby a po zahájení hlavní turistické sezóny bylo možné začít s finálním spárováním obvodového zdiva z původních  pískovcových štuků. Tyto práce již neomezovaly přístup k hradu. Spárování mostu probíhalo do konce prázdnin a celkově rekonstrukce mostu stála 3 miliony korun.

V průběhu letních měsícců byla za 95 tisíc korun zrestaurována nástěnná malba sv. Jana Křtitele v kapličce na prvním nádvoří. Obraz v roce 1837 vytvořil malíř František Mašek a podle tradovaných záznamů je podoba tváře světce inspirována podobou Karla Hynka Máchy. 

Další drobné práce při zvelebení hradu přišly na 233 tisíc korun.

V říjnu loňského roku byla dokončena oprava a rozšíření zabezpečovacího zařízení hradu včetně monitorovacích kamer za 732 tisíc korun.

Na letošní rok je plánována obnova terasy nad biliárovým sálem a oprava střechy nad vstupní bránou.

                                                                                 

(pt)


Zprávy Turnovska

BILLA V OHRAZENICÍCH OTEVÍRÁ 1. PROSINCE

MUZEUM VYSTAVUJE VÝROČNÍ SOUPRAVU ŠPERKŮ S ČESKÝMI GRANÁTY

ODEŠEL CHLAP, PO KTERÉM ZŮSTANE PRÁZDNÉ MÍSTO

DOPRAVA SE DO DVOŘÁKOVY ULICE VRÁTÍ 28. ŘÍJNA