OPRAVY V ULICI PALACKÉHO ODKRYLY POZŮSTATKY RENESANČNÍCH DOMŮ

01_prvni_torzo_zdiva.JPG

První odhalené torzo zdiva renesančního domu při výkopových pracech v Palackého ulici, v prostoru mezi malým mostem a čp. 175.

Archeologický průzkum předcházející rekonstrukci vodohospodářských sítí v ulici Palackého odhalil pozůstatky renesanční zástavby, potvrzující přesnost záznamů J. V. Šimáka.

Při zemních pracech na opravách infrastruktury před položením asfaltu na druhé nejvýznamnější spojnici mezi starým a novým Turnovem byla objevena linie základů renesančních domů, zaniklých při požáru v průběhu 18. století. Kromě těchto pozůstatků původní zástavby archeologové našli zbytky liniové stavby. Pravděpodobně se jedná o odvodňovací štolu z počátku 18. století, propojující náhon s Jizerou. O její existenci se dosud nevědělo.

“Byli jsme v úrovni sklepů, podařilo se nám najít pozůstatky architektury renesančních domů, objevily jsme také části klenby. K renesančním domům jsou dobře zachované písemné prameny díky profesoru Josefovi Vítězslavu Šimákovi. My si nyní ověřujeme, zda měl pan profesor pravdu a prokazuje se, že měl,” popsal archeolog turnovského muzea Jan Prostředník.

Snahou archeologů je nálezy zaznemenat a pokud je to možné, neporušené zachovat na původním místě pod povrchem země. “Pokud bychom něco vynášeli, byly by to jen opracované štuky. Pozůstatky základů a zdí renesančních domů se při probíhajících pracech podařilo obejít a doklady historické stavební činosti tak zůstanou pod novou silnicí zachovány,” upřesnil Jan Prostředník a připomněl další nález, upřesňující původní historickou zástavbu v ulici Palackého: “Našli jsme původní pilíř mostu. Náhon měl v minulosti  jinou dimenzi než má dnes, byl asi o tři metry posunut směrem z města ven.”         

     Relikt zdiva před domem čp. 175.

Destrukce klenby sklapa jednoho ze zaniklých renesančních domů.

(pm)
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE