OPRAVY V ULICI PALACKÉHO ODKRYLY POZŮSTATKY RENESANČNÍCH DOMŮ

01_prvni_torzo_zdiva.JPG

První odhalené torzo zdiva renesančního domu při výkopových pracech v Palackého ulici, v prostoru mezi malým mostem a čp. 175.

Archeologický průzkum předcházející rekonstrukci vodohospodářských sítí v ulici Palackého odhalil pozůstatky renesanční zástavby, potvrzující přesnost záznamů J. V. Šimáka.

Při zemních pracech na opravách infrastruktury před položením asfaltu na druhé nejvýznamnější spojnici mezi starým a novým Turnovem byla objevena linie základů renesančních domů, zaniklých při požáru v průběhu 18. století. Kromě těchto pozůstatků původní zástavby archeologové našli zbytky liniové stavby. Pravděpodobně se jedná o odvodňovací štolu z počátku 18. století, propojující náhon s Jizerou. O její existenci se dosud nevědělo.

“Byli jsme v úrovni sklepů, podařilo se nám najít pozůstatky architektury renesančních domů, objevily jsme také části klenby. K renesančním domům jsou dobře zachované písemné prameny díky profesoru Josefovi Vítězslavu Šimákovi. My si nyní ověřujeme, zda měl pan profesor pravdu a prokazuje se, že měl,” popsal archeolog turnovského muzea Jan Prostředník.

Snahou archeologů je nálezy zaznemenat a pokud je to možné, neporušené zachovat na původním místě pod povrchem země. “Pokud bychom něco vynášeli, byly by to jen opracované štuky. Pozůstatky základů a zdí renesančních domů se při probíhajících pracech podařilo obejít a doklady historické stavební činosti tak zůstanou pod novou silnicí zachovány,” upřesnil Jan Prostředník a připomněl další nález, upřesňující původní historickou zástavbu v ulici Palackého: “Našli jsme původní pilíř mostu. Náhon měl v minulosti  jinou dimenzi než má dnes, byl asi o tři metry posunut směrem z města ven.”         

     Relikt zdiva před domem čp. 175.

Destrukce klenby sklapa jednoho ze zaniklých renesančních domů.

(pm)
Zprávy Turnovska

TÝDEN OSLAV ZAHÁJIL PODKRKONOŠSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

SLUNÍČKO SI PŘIPOMÍNÁ 50. VÝROČÍ

ROHOZECKÝ SPECIÁL K VÝROČÍ 750 LET TURNOVA

DALŠÍ KROK KE STAVBĚ SJEZDU DO FUČÍKOVY ULICE