OPRAVA PEKAŘOVY ULICE JE PŘED DOKONČENÍM

pekarova_1a.JPG

Od července letošního roku probíhá v Pekařově ulici oprava vodohospodářských sítí. Jedná se o rozsáhlou výměnu vodovodu, kanalizace a odvodnění. Dnes (4. listopadu) bude dokončeno položení finální vrsty asfaltu.

“Investorem celé akce je Vodohospodářské sdružení Turnov. Stavbu realizuje firma Mizera – stavby z Lomnice na Popelkou v ceně vzešlé z výběrového řízení ve výši 7,9 milionu korun bez DPH,” uvádí z pozice investičního technika Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) Andrea Bímová a připomíná, že v ulici byl dožilý stav sítí. Akce se postupně stala prioritou i města Turnova, který finančně přispívá na finální asfalty v ulici a na odvodnění, a to ve výši 3,4 milionu korun. Zbývající částku hradí VHS Turnov ze svého rozpočtu. Projekční cena celé stavby byla ve výši 11,4 milionu bez DPH.

V sobotu 4. listopadu má být dokončena pokládka finálních asfaltů, ostatní stavební práce plánované v letošním roce také skončí v nejbližších dnech. Celkově se jednalo o výměnu necelých 700 metrů sítí včetně přepojení 27 objektů a následné obnovy komunikace. V příštím roce město provede opravu chodníku.

(pm)

Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA