OPRAVA MOSTU NA PRŮTAHU TURNOVEM JE PLÁNOVÁNA NA ZAČÁTKU KVĚTNA

IMG_3967.JPG

Krajský úřad vydal 1. dubna stavební povolení k opravě mostu na průtahu Turnovem. Po dobu stavby bude doprava svedena ze stávajících 4 pruhů na 2 pruhy. Se zahájením prací se počítá začátkem května, oprava potrvá do závěru roku.

Důvodem opravy je odstranění nevyhovujícího stavu části mostního objektu a zajištění dlouhé životnosti dopravní stavby. 

Práce jsou  rozděleny do dvou etap. V první se počítá s opravou pravé poloviny mostu, po dokončení a uvedení komunikace do provozu přijde na řadu druhá část silnice. Celková délka k opravě určeného úseku je cca 50 metrů, z toho délka na mostu zhruba 33 metrů.

ŘSD v popisu rozsáhlých stavebních prácí mj. uvádí, že se bude jednat o přípravu staveniště, zřízení pažících stěn náspů na předpolích, odtěžení náspů (obnažení rubu koncových příčníků a křídel), odfrézování obrusných vrstev vozovky na mostě i předpolích, vybourání vrstev vozovky, izolace a vyrovnání vrstvy až na nosnou konstrukci, vybourání říms, diagnostický průzkum mostního svršku atd. Součástí opravy je instalace nového zábradlí, svodidel, dopravního značení, obnova veřejného osvětlení a úpravy terénu v okolí mostu. 

Oprava mostu na průtahu městem bude probíhat v doběv dalších rozsáhlých rekonstukcí silnic v Turnově II. Snížená kapacita průjezdnosti průtahu v době dopravních špiček může mít za následek zvýšení dopravní zátěže v ulici Palackého.

(pm)          
Zprávy Turnovska

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI

INFORMAČNÍ CENTRUM VYDALO DALŠÍ ROČNÍK TURISTICKÝCH NOVIN

RADNICE PŘIPRAVUJE NOVÁ MÍSTA PRO ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI

BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ