OPRAVA MOSTU NA PRŮTAHU TURNOVEM JE PLÁNOVÁNA NA ZAČÁTKU KVĚTNA

IMG_3967.JPG

Krajský úřad vydal 1. dubna stavební povolení k opravě mostu na průtahu Turnovem. Po dobu stavby bude doprava svedena ze stávajících 4 pruhů na 2 pruhy. Se zahájením prací se počítá začátkem května, oprava potrvá do závěru roku.

Důvodem opravy je odstranění nevyhovujícího stavu části mostního objektu a zajištění dlouhé životnosti dopravní stavby. 

Práce jsou  rozděleny do dvou etap. V první se počítá s opravou pravé poloviny mostu, po dokončení a uvedení komunikace do provozu přijde na řadu druhá část silnice. Celková délka k opravě určeného úseku je cca 50 metrů, z toho délka na mostu zhruba 33 metrů.

ŘSD v popisu rozsáhlých stavebních prácí mj. uvádí, že se bude jednat o přípravu staveniště, zřízení pažících stěn náspů na předpolích, odtěžení náspů (obnažení rubu koncových příčníků a křídel), odfrézování obrusných vrstev vozovky na mostě i předpolích, vybourání vrstev vozovky, izolace a vyrovnání vrstvy až na nosnou konstrukci, vybourání říms, diagnostický průzkum mostního svršku atd. Součástí opravy je instalace nového zábradlí, svodidel, dopravního značení, obnova veřejného osvětlení a úpravy terénu v okolí mostu. 

Oprava mostu na průtahu městem bude probíhat v doběv dalších rozsáhlých rekonstukcí silnic v Turnově II. Snížená kapacita průjezdnosti průtahu v době dopravních špiček může mít za následek zvýšení dopravní zátěže v ulici Palackého.

(pm)          
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK