OKUPACE MĚLA V TURNOVĚ ZPOŽDĚNÍ

05_rusaci.jpg

Jednotky Sovětské armády dorazily do Turnova, říjen 1968. Foto: Archiv Muzea Českého ráje v Turnově.

Jsou to téměř univerzální vzpomínky pamětníků, bez rozdílu, kde je okupace zastihla. Hukot letadel, který budil spáče, noční hlášení rozhlasu, že vojska vstoupila do Československa, a ráno – tanky v ulicích.

Obyvatelé Turnova to mají trochu jinak.

„Po celodenním řevu tankových motorů byl šokující ten klid na již přeznačeném večerním turnovském náměstí, kde početná skupina Turnováků tiše očekávala věci příští,“ vzpomínala na 21. srpen 1968 turnovská historička a archivářka Jitka Petrušková, tehdy 14letá. Své dojmy zachytila před deseti lety ve sborníku Od Ještěda k Troskám.

Skutečně, ten klid musel být zarážející. Do města, kolem kterého se valily hlučné proudy vojenské techniky, ten den okupanti nedorazili.

Traduje se, že si spletli Turnov s Trutnovem... Každopádně až 22. srpna se polská jednotka objevila na silnici od Hruštice ke Károvsku a teprve 23. srpna kolem 10. hodiny se obrněnci postavili před kasárna.

„Na polích na Hruštici a nad Farářstvím byl sešikován val z hlavní děl v palebném postavení prokládaný obrněnými vozy. Víc techniky bylo shromážděno nad dnešní Lidickou ulicí,“ zaznamenala Jitka Petrušková. „Sebemenší podnět k zahájení palby by znamenal zkázu nejen kasáren, ale celého města.“

Místní posádka vzdorovala, Poláci tak zůstali ve svém ležení mimo kasárna. Vedle obsazení Československa tak začala i okupace rodinné zahrady Jitky Petruškové: „Svícení do oken se stalo běžnou noční zábavou hlídkujících patrol. Pokud někdo vyšel na zahradu, dostalo se mu ihned ozbrojeného doprovodu. Brambory v tom roce tatínek kopal pokaždé se samopalníkem v zádech. K ubytování a stravování mužstva byly postaveny obrovské vojenské stany, jeden z nich stál přímo uprostřed naší zahrady. Co si okupanti za dva měsíce ovšem nepostavili vůbec, byly latríny.“

Podzim už byl stejně smutný jako jinde.

Turnov se zařadil mezi města, která mají uvolnit kasárna, Poláky vystřídali Sověti a zdejší posádka se odebrala do Uherského Hradiště. Okupanti tu pak zůstali až do května 1990.

Čsl. armáda se připravuje k obraně kasáren. Foto: Muzeum Českého ráje v Turnově.


Armáda Polské lidové republiky, která obsadila Turnov, obklíčila kasárna. Foto: Muzeum Českého ráje v Turnově.


Čsl. armáda opouští Turnov (byla přemístěna do Hranic na Moravě). Shromáždění v kasárnách, kterého se účastnily turnovské školy a podniky. Vlevo velitel posádky plukovník Jareš, který pronesl na shromáždění projev. Foto: Archiv Muzea Českého ráje v Turnově. 

 

(mb)


Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU