ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TURNOVA SE ZMĚNÍ

foto_popelnice.JPG

Od roku 2021 mají být ke každému domu zapůjčeny čtyři nádoby na odpad. Zelená (směsný odpad, 120 l, 2x za měsíc), žlutá (plasty, 240 l, svoz 1x za měsíc), modrá (papír, 240 l, svoz 1x za měsíc), hnědá (bio odpad, 240 l, 38 svozů za rok v období duben – listopad). Na sídlištích se počítá s větším množstvím kontejnerů.   

V roce 2021 dostanou lidé ke svým domům popelnice o objemu 240 litrů na papír, plasty a bioodpad, popelnice na směsný odpad bude mít objem 120 litrů. Kontejnery na tříděný odpad přibudou i na sídlištích a směsný odpad se začne svážet jen jednou za 14 dnů, což platí i pro svoz směsného odpadu od rodinných domů. 

Zastupitelé schválili změny 18 hlasy, jeden byl proti a pět se zdrželo. Místostarostka Jana Svobodová (nez.) má novinky připravit, město také požádá Státní fond životního prostředí o dotaci 6,5 milionu korun na pořízení nádob, samo bude muset přidat asi 1,1 milionu. 

Úpravy navrhla a prezentovala brněnská společnost ASHPA, reagují na chystanou legislativu, aby město plnilo nastavené recyklační cíle. Základem je, aby bylo snadné odložit tříděný odpad stejně jednoduše jako směsný. Poplatek má zůstat 660 korun za občana ročně, sto korun navíc podle návrhu zaplatí lidé, kteří nebudou třídit, a naopak slevu sto korun získají, pokud budou používat barevné popelnice. 

Michal Kříž (ANO) při projednávání na schůzi zastupitelstva řekl, že návrh nepodpoří, protože město chce zdražit lidem odpadky, a přitom je méně často odvážet. Jana Svobodová i ředitel technických služeb Libor Preisler namítali, že to tak není a že se komfort obyvatel zvýší, když se bude svážet tříděný odpad přímo od domů.                                                  

(mb)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA