ODDÍL JE JAKO DRUHÁ RODINA

ženy_2018_1.jpg

Družstvo žen TJ Zikuda Turnov.

Za slovy turnovský volejbal si většina nejen zdejších obyvatel a fanoušků sportu představí především A družstvo mužů s loňským historickým vítězstvím v první lize. Za touto zlatou vizitkou je ale tým dvou stovek aktivních i rekreačních hráčů s ročním rozpočtem 1,2 milionu korun. Průvodkyní povídání o turnovském volejbalu, především o tom méně známém, nám bude předsedkyně oddílu volejbalu TJ Zikuda Turnov Jana Matějková.

Volejbal s 200 členy patří mezi největší sportovní oddíly ve městě a současně je největším volejbalovým oddílem v semilském okrese. Pro své členy zajišťujete další možnosti vyžití. Nežárlíte někdy na chlapy z áčka, kteří na sebe pro výborné výsledky v první lize strhují nejvíce pozornosti a na ostatní je méně vidět?
“Nejvíce pozornosti se vždy obrací k těm, kteří dosáhnou nejlepších výsledků. Dělají dobré jméno nejen sobě, ale také celému turnovskému volejbalu i městu. Pro mnohé se stávají vzorem a inspirací, proč se začít věnovat právě tomuto sportu. A tam začíná zázemí, které je možná méně vidět, bez kterého ale není možné významných úspěchů dosáhnout. Na chlapy z áčka nežárlím, jsme jedna parta, každý dělá to své pro náš oddíl.”

Kolik družstev má turnovský volejbal?
“Družstev je deset, od těch nejmenších v přípravkách až po ženy a zmíněné áčko mužů.”

V jakých soutěžích hrajete?
“Ti nejmenší sbírají zkušenosti v barevném minivolejbalu. Žákovská družstva, kadetky, ženy a muži B jsou zastoupeny v okresním a krajském přeboru, juniorky hrají 1. ligu juniorek a muži A se už několik let drží v horní části tabulky první ligy.”

Počet trenérů?
“V současné době jedenáct. Víme ale, že někteří u družstev mládeže v současné sezóně skončí a hledáme za ně náhradu.”

Turnov nabízí široké spektrum sportů. Ve školách jsou organizovány náborové akce a někdy se zdá, že nabídky sportování je více než dětí. Jak se daří vám získávat nejmenší členy?
“Nabídku ke vstupu do našich družstev představujeme ve školách i školkách už třetím rokem, nejvíce dětí k nám ale teď přichází na doporučení svých kamarádů, spolužáků, nebo se jedná o mladší sourozence. Což je asi nejlepší vizitka, když už děti přicházejí samy. Volejbal navíc nabízí některé důležité aspekty, které oceňuje mnoho rodičů, a jsou důvodem, proč pro své děti vybírají právě tento sport.”

Konkrétně?
“Volejbal přináší všestranné pohybové vyžití, oproti jiným sportům je však technicky velmi náročný. Současně se ale nejedná o sport kontaktní a zvláště u dětí dochází k úrazům jen výjimečně. To rodiče velmi oceňují. Je to týmový sport, ve kterém má každý své nezastupitelné místo a jeden na druhého se musí spolehnout.”

Možnost vzájemného poznání a vytvoření přátelství má zvláště v této době veliký význam a pro mnohé je možná hlavním důvodem, proč do takové party chodit.
“Ano. Mnoho dětí spolu tráví volný čas i mimo tréninky. Vzorem jim může být především družstvo žen, které spolu výborně funguje na palubovce i mimo ní. Vytvoření kolektivu je pro nás důležité a pro dosažení dobrých výsledků družstva jako celku nezbytné. Proto je potřeba občas mírnit snahy některých ambiciózních rodičů, kteří si prostřednictvím dětí chtějí plnit své sny. Individuální výkon je samozřejmě důležitý, ale týmový duch, jak se říká táhnout za jeden provaz a to nejen v týmu, ale i v oddíle, je možná ještě více.”

Může se oddíl volejbalu při svých aktivitách spolehnout na pomoc dobrovolníků? Nebo vše i po stránce organizační zvládáte pouze s členskou základnou?
“Oddíl má kolem 140 členů aktivně hrajících na soutěžích a pak zhruba 60 členů, kteří už soutěže nehrají a do oddílu stále patří. Chodí například trénovat, jsou členy výboru nebo se jedná o čestné členy. Při organizaci akcí občas pomohou někteří rodiče, jinak vše zvládáme v našem stálém týmu. Při utkání mužů A pomáhají děti například jako podavači míčů, družstvo žen při zápisu. Při turnajích dětí si nejvíce pomáhají trenéři, členové výboru a v případě velkých turnajů požádáme o pomoc členy jiných družstev. Na společenských akcích se z výboru oddílu nejvíce podílejí Vladislav Maruška, David Černý a družstvo žen.”

Zmínila jste společenské akce, které k oddílu volejbalu tradičně patří. Můžete uvést, o jaké společenské akce se jedná?
“Především každoroční ples VOLEJ&BASKET BÁLL na Střelnici, pořádaný společně s oddílem basketbalu. Pak je to první jarní zápas na venkovním hřišti tzv. VÝCHOD - ZÁPAD, Šóňova benefice na konec sezóny, PODNIKOHRANÍ, což je podnikový turnaj nejen pro naše podporovatele, MIXOHRANÍ, což je turnaj pro veřejnost v mixech a vánoční mix turnaj spojený s oslavou předsilvestra. Pro mnohé je oddíl jako druhá rodina.”

Má volejbal v Turnově dobré zázemí?
“Zázemí našich volejbalových kurtů, klubovny, haly patří k těm nejlepším v kraji a soupeři jsou z něj většinou nadšeni. Výhodou je i to, že se vše nachází v těsné blízkosti, a to včetně atletického stadionu, na který máme přístup. V hale je velký přetlak, takže se trénuje i v tělocvičnách místních škol. Například z Mělníka k nám každý rok jezdí dělat soustředění a ze zázemí venkovních kurtů i haly jsou nadšení. Vždy se najde něco k vylepšení, ale po stránce podpory TJ a dalšího zázemí má volejbal v Turnově dobré podmínky.”

Kolik peněz potřebuje oddíl volejbalu k činnosti?
“Za minulou sezónu 2016/17 to bylo 1,2 milionu, současná sezóna zatím není uzavřena. Generálním sponzorem je firma Zikuda. Dotace získáváme od města Turnova, z Libereckého kraje, Krajského volejbalového svazu a ministerstva školství. Neméně důležitými jsou pro nás příspěvky od dalších sponzorů.”

Můžete představit plány turnovského volejbalu na léto a následující sezónu?
“Letní volejbalová a kondiční příprava dospělých proběhne na antukových kurtech, tréninky dětí se budou konat po dohodě s jednotlivými trenéry. V polovině srpna se vždy koná soustředění pro kategorie od mladších žákyň až po juniorky ve Sportovním centru Semily. Na konci srpna pak mají svá soustředění přípravky v Rovensku pod Troskami. Dlouhodobým cílem našeho oddílu je dosáhnout kvalitního a fungujícího systému práce s mládežnickými a návazně dospělými družstvy, a vytvořit tak generačně vyrovnanou členskou základnu s vlastním zdrojem kvalitně trénované mládeže pro dobrý a perspektivní základ dospělých družstev.”   

                                               

Kadetky, juniorky TJ Zikuda Turnov.

Starší žákyně. 

Barevný minivolejbal.

Děkuji za rozhovor
(pm)                                                  


Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK