Od návštěvy T. G. M. v Turnově uplynulo 95 let

hlavni_foto.jpg

Uvítání T. G. Masaryka na turnovském nádraží. 

V neděli 17. září 1922 navštívil T. G. Masaryk při své semilské cestě také Turnov. Nejprve zazněl z úst prezidentových příslib návštěvy semilského okresu a Semil při návštěvě Jičína v roce 1921. V souvislosti s tím pak teprve uvažovala Městská rada a okresní správní komise turnovská o pozvání k návštěvě Turnova.

Obsáhlou referenci o průběhu prezidentské návštěvy přinesly dne 24. 9. t.r. v úvodníku „President Dr. Masaryk v Turnově“ Hlasy Pojizerské. Z jejich filiální redakce a administrace na Nádražním předměstí čp. 44 z domu Kudrnáčovy Turistické poptavárny bylo také v únoru t.r. odesláno na Pražský hrad srdečné pozvání. K němu v poptavárně přibalili reprezentativní obrazové Album Českého ráje a celou řadu propagačních materiálů. O měsíc později u příležitosti svých narozenin obdržel prezident blahopřání a další pozvání od dětí turnovského radního pana J. V. Klofce, které ho zvaly jménem všech dětí Českého ráje. 

Fanfáry na uvítanou

Do Turnova přijel T. G. M. nočním vlakem. Prezidentský vagon stál od 6. do 7. hodiny ranní na turnovském nádraží. Čestnou a bezpečnostní stráž zde vykonávali bratři legionáři. Pan prezident vstával časně, vlídně kynul oknem a po sedmé hodině odcestoval ve svém vagónu připojeném k osobnímu vlaku na Železný Brod a do Semil. Jeho návrat do Turnova byl očekáván kolem 14. hodiny.

Turnovský program byl víc než nabitý. Na uvítanou zazněly fanfáry z Libuše,  pak následovala pocta turnovské vojenské posádky. Poté vystoupil pan prezident ze svého vagónu, aby vyslechl státní hymnu, první oficiální projevy a vykonal přehlídku čestné roty. Starosta města MUDr. Josef Honsů mu byl společně s nekonečnou řadou oficiálních hostí, mezi nimiž byl i náměstek starosty Josef Žák a senior obecního zastupitelstva JUDr. Václav Šolc, představen až v nádražním salonku.

V
 doprovodu starosty nasedl prezident do svého automobilu. Vyjel v čele celé motorizované kolony obklopen jízdním oddílem Sokola, který na slavnostně postrojených koních doprovázel prezidenta až před turnovskou radnici. Vítal ho celý vyzdobený Turnov – nepřetržitý špalír jásajících občanů, legionářů, Sokolů, hasičů, skautů, různých společenstev, krojovaných korporací a školní mládeže. Před radnicí pak proběhla první část oficiálního uvítání. Prezidenta pozdravili a velkou kytici předali Pepíček a Jiříček Klofcovi, autoři dětského únorového pozvání. 

Před radnicí prezidenta s kyticí pozdravili autoři dětského pozvání Pepíček a Jiříček Klofcovi.


Turnov: Velké kulturní středisko

Do zasedací síně radnice doprovodili prezidenta všichni členové městské rady, kteří mu byli představeni a slavnostní projev mohl konečně pronést starosta města MUDr. Josef Honsů. Starosta mj. řekl: „Pane prezidente, jménem všeho občanstva města Turnova vítám Vás a děkuji Vám za návštěvu našeho staroslavného města. … Naší ideou je velký Turnov, silné severní centrum a pendant k Liberci a Jablonci. Turnov, město výletní, sídlo starého průmyslu kamenářského a zlatnického, centrum drah, výborně položené, může býti v budoucnosti nejen ku cti naší republiky, nýbrž i pevnou její oporou… K závěrečnému starostovu provolání slávy prezidentovi se přidali i další přítomní. Prezident odpověděl slovy: „Těší mě zejména, co říkáte, že totiž chcete z Turnova udělat velké kulturní a národní středisko. Pokud jde o mne, já Vás v tom budu rád podporovat.“   Na závěr přijal TGM další velkou kytici - tentokrát růže od paní starostové.     

Pak teprve došlo na seznámení se členy turnovského městského zastupitelstva, se zástupci všech dalších správních institucí, úřadů, církví, škol a nejrůznějších společenstev. 

Odchod z turnovské radnice.


Jsem rád, že jsem ty práce shlédl, velmi jsem se poučil

Po odchodu z radnice se ještě prezident krátce zastavil zaujat krojovanou skupinou turnovského řeznického cechu a pozdravil se s nejstarším zástupcem cechu panem Janem Cetlem  (87 let). V čele svého doprovodu a sokolské jízdy pak prošel pěšky náměstím a Skálovou ulicí ke Státní odborné šperkařské škole. Právě tady následovala další část programu – prohlídka kamenářské výstavy se současnou turnovskou kamenářskou produkcí jednotlivých firem a prohlídka jednotlivých školních dílen. Ředitel školy Antonín Karč také prezidentovi představil jednotlivé členy Svazu průmyslníkůobchodníků kamenářských a členy Cechu brusičů.

Prezidentovi byla předána upomínka na turnovskou návštěvu – křišťálové pečetítko s malým rytým znakem republiky a iniciálami TGM a těžítko ze zeleného kozákovského jaspisu zdobené turnovským znakem (proveden v onyxu), opět iniciálami a nápisem Turnov 1922. I když času se nedostávalo, prezident prohlédl se zájmem všechny dílny, velkou pozornost věnoval českým granátům a pracím s kozákovskými kameny. Celou návštěvu zhodnotil slovy: „Jsem rád, že jsem ty práce shlédl; velmi jsem se poučil“.

Pohoštění v ředitelně šperkařské školy.


Správný turista

Automobilová prezidentská kolona (10 aut)  pak z Husovy ulice vyjela přímo na Hrubou Skálu. Tam byl očekáván majitelem hruboskalského panství J. Aehrenthalem a zástupci hruboskalské obce. Český ráj obdivoval prezident z  Mariánské vyhlídky, kam ho mj. doprovodil ředitel panství Leopold Anger. Jako správný turista pak TGM prošel Myší dírou a kolem Dračích skal rovnou do „Pekařových“ Sedmihorek. Cestou pozoroval následky nedávné větrné smršti a ptal se na škody, které hruboskalským lesům způsobila navíc kalamita zaviněná bekyní - mniškou. 

V Sedmihorkách povečeřel a po poslední kratičké zastávce v Turnově, způsobené výměnou automobilu za prezidentský železniční vagón, se vydal před 20. hodinou zpět do Prahy. Pozdě večer  ještě dvakrát vystoupil z vlaku, aby přijal hold občanů Mnichova Hradiště a Bakova nad Jizerou. Tak proběhla a skončila jedna krásná nezapomenutelná turnovská, možno říci „prezidentská“ podzimní neděle před 95 lety. 

T. G. M. s doprovodem na Mariánské vyhlídce.

Dobové fotografie jsou zveřejněny se souhlasem archivu Muzea Českého ráje Turnov.

Napsala Jitka Petrušková v roce 2007 pro časopis Turnovsko u příležitosti 85. výročí návštěvy T. G. M. v Turnově.                                                                                                                           
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK