OCHRÁNCI PŘÍRODY ZŘÍDILI NOVÉ TŮNĚ

tune-p.png

Nadaleko Sekerkových Louček a pod Chloumkem u rybníků Nohavice a Cihlák vzniklo sedm tůní s celkovou vodní plochou 1 400 m2.

Český svaz ochránců přírody “ZO ČSOP Bukovina“ přírodní nádrže realizoval za podpory Libereckého kraje v rámci programu “Podpora retence vody v krajině“ a z “Programu péče o krajinu“ ministerstva životního prostředí. 

Obojživelníci v těchto lokalitách migrují do rybníků, kde pro ně ne vždy panuje ideální stav. Nepravidelné vypouštění a způsob hospodaření je pro některé druhy obojživelníků nevhodný. “Proto jsme využili možnosti dotační podpory a během dvou let zrealizovali tyto přirozené vodní prvky v krajině. Zadržíme tak cennou vodu a současně pomůžeme obojživelníkům,” říká Jiří Šťastný z ČSOP Bukovina a připomíná, že právě uvedené lokality vynikají jejich vysokou druhovou pestrostí. 

Vedle celkem běžné ropuchy obecné či skokana hnědého zde najdeme početnou populaci blatnice skvrnité, kuňky obecné či rosničku zelenou. Je tu zastoupen také čolek obecný. Díky záchranným transferům přes komunikaci je zabráněno jejich zbytečnému úhynu pod koly aut a ochránci přírody současně získají data o počtech hájených objživelníků.

“V budoucnu bychom se chtěli soustředit na zlepšení hospodaření v okolních polích. Podporou lučních pásů a remízků by zde mohla časem vzniknout vyvážená krajina podobná té, kterou znali naši předci.

Nyní pilně pracujeme na projektu nové tůňky u Malého Rohozce v rámci stejného dotačního programu, kde by v příštím roce mohl vzniknout další pěkný biotop nejen pro obojživelníky,” uzavřel Jiří Šťastný.

(šj)
Foto Michal Sluk, Jiří Šťastný.
Zprávy Turnovska

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU

RADNICE VYHLÁSILA ANKETU NA TÉMA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

STAVBĚ NOVÉ KNIHOVNY PŘEDCHÁZÍ DEMOLICE LETNÍHO KINA