OCHRÁNCI PŘÍRODY POSTAVILI ZÁBRANY PRO OBOJŽIVELNÍKY

01-kunka-j.jpg

Obojživelníci jsou odkázáni k životu ve vodě i na souši. S tím je spojena každoroční pouť ze zimoviště (les, remízek, či bažiny) na místo rozmnožování (tůň, rybník) a zpět. O jejich existenci rozhoduje jak kvalita vody, tak souše.

Každoroční přesun pro obojživelníky často znamená nebezpečí při překonávání komunikací. Tam, kde obojživelníci překonávají komunikace ve větší míře, umisťují ochránci přírody záchytné vrše doprovázené naváděcí sítí. Odtud jsou obojživelníci dvakrát denně přenášeni ke břehu vodní plochy, kde se mohou nerušeně rozmnožit.

Ochránci přírody z ČSOP Bukovina v uplynulých víkendech 19. - 20. 3. a 26. - 27. 3. instalovali zábrany pro obojživelníky v lokalitách u Sekerkových Louček (rybníky Cihlák a Nohavice), na Malém Rohozci a u Vidláku v Podtroseckých údolích.

I když byl loňský rok na srážky štědřejší, sucho z předchozích let ochránce přírody vede k budování dalších tůní a mokřadů, sloužících k zachování cenné vody v krajině. Letos vylíhlé žabičky pohlavně dospějí po třech a více letech, takže efekt většího dostatku vláhy z loňského roku se projeví až za několik let.

(jš)

Foto: Jiří Šťastný 
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY