Očekávané i překvapivé výsledky sčítání dopravy

foto_doprava - Kopie.JPG

Podle údajů z posledního sčítání dopravy provoz v Nádražní ulici znovu zeslábl.

Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo údaje z dlouho očekávaného sčítání dopravy. Některé očekávané trendy  se naplnily, ale nechyběla ani překvapení. Jak hodnotí výsledky sčítání pro Turnov a spádovou oblast vedoucí odboru dopravy Pavel Vaňátko?

„Obecně jsou velké nárůsty na průtahu silnice městem od Liberce na Jičín. Nárůst dopravy na Kamenci odpovídá i výstavbě obchodního střediska kolem Lidlu. Sčítání se dělalo po šesti letech, takže tyto vlivy je třeba vnímat. Vzhledem k velkým nárůstům prakticky v celé republice je překvapivý pokles v Nádražní ulici směrem k Ohrazenicím a ve Fučíkově ulici. Také je vidět pokles na státní silnici směrem na Malou Skálu, kde se zcela jistě projevuje nový silniční přechod v Hrádku nad Nisou do Polska.

 

Doprava na turnovském náměstí opět roste, i když nemalá část řidičů k objetí centra využívá zobousměrnění Markovy ulice. Existuje měření nabo odhad, kolik aut volí tuto trasu?

“Bohužel sčítání se provádí pouze na krajských silnicích a dálnicích. Markova ulice je místní komunikace, takže tyto údaje nemáme. Je zřejmé, že obousměrná Markova ulice má pro město velký význam. Důkazem je její nedávná oprava. Během dvoudenní uzavírky se kolony v ranní špičce táhly až na velký most přes Jizeru a z opačné strany k Hruštici.“

 

Jaká dopravní opatření účinně povedou ke snížení dopravy v centru Turnova, případně v celém městě?

“Ke snížení dopravní zátěže v centru povede jenom výstavba nových komunikací. Důležitá je ta na Jičín, která odvede určitou část dopravy na Semily. Musíme se připravit na to, že toto nevyřeší problém dopravy v centru a okolí. Pokud má být někdy zklidněno centrum, je třeba začít řešit i novou vnitroměstskou komunikaci. Problém je samozřejmě naše extrémní délka přípravy a výstavby. To je zásadní faktor, který bude pro město znamenat velké problémy.“

Jaký předpokládáte vývoj s nárůstem dopravy na 1/35 po zprovoznění dalších plánovaných úseků R35?

“Úsek Ohrazenice -Úlibice má být poslední úsek, který naváže na dálnici D35 a propojí přechod v Hrádku nad Nisou se severem Moravy. Horizont dokončení je možné reálně vidět za více než 10 let, pokud se zásadně nezmění stavební zákon. Je zřejmé, že do té doby nebude situace v obcích na trase nikterak příjemná. Považuji za zásadní, aby s ohledem na bezpečnost dopravy a další předpokládaný nárůst dopravy byl tento úsek čtyřpruhový a směrově rozdělený.“    

(pm)                                    

 

 

 

 

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?