OBYVATEL TURNOVA LONI UBYLO. UMÍRALI

01-foto-turnov-nadrazni-j.JPG

Na konci loňského roku žilo ve městě 14 173 lidí, o čtyři méně než na začátku. Populace Turnova se tak sice nepatrně, ale opět o něco zmenšila.

Můžou za to hlavně nízká porodnost i nebývale vysoké počty zemřelých.

Loni odešlo podle údajů Českého statistického úřadu 223 obyvatel města, zdaleka nejvíc od 50. let, od kdy existují ucelená data. K nárůstu na 206 zesnulých došlo už předloni. V předešlých 30 letech zaznamenával Turnov v průměru 166 úmrtí ročně.

Odpovídá to celostátní situaci. Loni v Česku zemřelo 139,9 tisíce lidí, nejvíc od konce druhé světové války a o čtvrtinu víc ve srovnání s průměrem let 2015-2019. Nejvyšší úmrtnost přitom připadla na březen a leden, tj. dobu, kdy vrcholila epidemie covidu-19, a souvislost s ní je zřejmá.

Představu si lze udělat i na příkladu Turnova a podrobných dat z prvního pandemického roku 2020. Koronavirus byl tehdy třetí nejčastější příčinou smrti, podlehlo mu 19 obyvatel města. Hlavní příčinou zůstaly nemoci oběhové soustavy, které způsobily 93 úmrtí ze 206, následované rakovinou se 34 úmrtími. Na takto detailní vyhodnocení loňského roku se ještě čeká.

K dispozici ale jsou další demografické charakteristiky města: loni se narodilo jen 121 dětí, 446 lidí se do Turnova přistěhovalo a 348 odstěhovalo. Výsledkem je v úvodu zmíněných 14 173 obyvatel.

Obyvatelstvo Turnova

k 1. 1. 2021            14 177

narození                       121

zemřelí                         223

přistěhovalí                446

vystěhovalí                 348


k 31. 12. 2021        14 173

mb
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA