Obnovená pasáž pod radnicí má navázat na tradici Turnovského díla

foto_pasaz.JPG

Dobře ukrytým šrámem na tváři Turnova je chátrající pasáž pod radnicí. Ke cti vedení města lze přičíst, že se nechová podle přísloví “Co oko nevidí, to srdce nebolí,” což by v tomto případě mohlo velmi dobře fungovat až do samovolné destrukce objektů v uzavřené uličce prázdných obchodů. Na pasáž je navíc schválen demoliční výměr a po pravdě – většině Turnováků by asi nechyběla. Radnice přesto hledá způsob její záchrany a využití.

Pasáž pod radnicí byla postavena za první republiky Hospodářskou záložnou. Ta v roce 1926 koupila dům čp. 2. a průchod s obchody zde zřídila při jeho přestavbě v letech
1927 – 1928. Jednatel KC Střelnice David Pešek v podkladech pro jednání zastupitelstva připomíná mimo jiné i někdejší rušný život pasáže. Nacházel se zde obchod a reklamní studio Maxe Lupyho – scénografa turnovských ochotníků a autora turnovského Betléma, obchod zde provozoval švec Červa, sídlila zde modistka nebo holič Čeryn, u kterého našli místo ke schůzkám místní ochotníci. Fungoval zde dokonce autosalon Škody s vystavenými automobily Popular a Rapid. Po druhé světové válce tu Městské kulturní středisko a ak. malíř Karel Kinský pořádali výtvarné výstavy Turnovského díla. Následovalo období “socialistického chátrání” většiny znárodněných objektů, pasáž nevyjímaje.

V roce 2009 město plánovalo pasáž odstranit a postavit zde nový objekt radnice za zhruba 20 milionů korun. Zůstalo ale jen u plánů, protože se nikdy nepodařilo dosáhnout dohody s majiteli okolních nemovitostí. Existuje také schválená dokumentace na demolici pasáže a zřízení parkoviště. Ani k tomuto razantnímu kroku ale nebylo přikročeno. Rada města v úvahách o opravě pasáže pověřila jednatele KC Střelnice Davida Peška zpracováním návrhu na její využití. Ten se ve své práci přiklonil k obnovení tradice Turnovského díla, původně zaměřeného převážně na prezentaci výtvarných umělců z Turnova a okolí. Turnovské dílo, u jehož zrodu stáli například Karel Vik, Josef Durych nabo Karel Kinský, bylo založeno v roce 1927. Jako výtvarný odbor muzea a okresní osvětové rady mělo pokračovat v podporování a zviditelnění výtvarné umělecké činnosti na Turnovsku a trvalou prezentační činností navázat na obrovský úspěch Krajinské výstavy v roce 1925, která do Turnova přilákala více než sto tisíc návštěvníků. Nový návrh zaměření Turnovského díla počítá nejen s výtvarným uměním, ale především s prezentací dalších zdejších tradičních uměleckých činností – šperkařstvím a kamenářstvím. Tato myšlenka využití pasáže získala podporu významné části zdejší umělecké obce (27 připojených podpisů), rady města i většiny zastupitelů (na schůzi 24. 8. 2017 z 19 přítomných 17 pro, nikdo proti, dva se zdrželi hlasování).

Představa nově opravené pasáže počítá s využitím stávajících malých obchodů, kde by své dílny měli kamenáři, šperkaři a další umělci. Ti by zde měli své výrobky nejen prodávat, ale také tvořit, aby návštěvníci mohli vidět výrobu pro Turnov tradičních uměleckých předmětů. V prvním patře má vzniknout městská galerie pro pořádání pravidelných výstav. Současně by se jednalo o reprezentační prostory radnice, využívané k dalším akcím. Obnovená pasáž by mohla nabídnout také zázemí začínajícím umělcům. 

Náklady na opravu pasáže se podle způsobu a rozsahu provedení mohou pohybovat od 4,5 do 10 milionů korun. Projektová dokumentace má být za cca 700 tisíc korun pořízena v příštím roce, samotná realizace v letech 2019 – 2020 zůstane na bedrech příštího zastupitelstva. Předpokládané náklady na provoz městské galerie 600 tisíc.                                                                                   


(pm)Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY