OBJEKT SHOŘALÉHO MLÝNA V DRAŽBĚ ZÍSKALO MĚSTO

mlyn-1-j.JPG

V internetové aukci s vyvolávací cenou 25,28 milionu korun byl Turnov jediným zájemcem.

Elektronická dražba hlavního objektu Shořalého mlýna proběhla ve středu 30. listopadu. Přihozením k základní nabídkové ceně žádný jiný zájemce nereagoval, radnice teď čeká na schválení prodeje věřitelským výborem a na výzvu k zaplacení.  

Areál Shořalého mlýna je v aukci rozdělen na tři části. Dvůr s garážemi, oddělený od hlavního areálu silnicí, byl prodán v prvním kole v závěru října. Město se do této dražby také přihlásilo, bylo ale přeplaceno jiným zájemcem.

V druhé internetové aukci 30. listopadu byl do prodeje nabídnut hlavní objekt bývalého mlýna se čtyřmi byty a ubytovnou, nádvořím, přízemním objektem za REFRESH Music barem a přilehlými pozemky, některé pod mostem I/35, celkem více než 6000 m2.

Na posledním zastupitelstvu starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) koupení Shořalého mlýna obhajoval slovy: “Chceme posílit majetkovu účast v této části města.” Turnov na Koňském trhu plánuje zřízení nové čtvrti s byty a službami a postupně zde vykupuje nemovitosti s pozemky. V roce 2020 byl za 35 milionů vykoupen areál pily, o rok později parkoviště u Malé Jizery (2,2 milionu), letos areál firmy KERI za 42,5 milionu a nově má být do seznamu nemovitostí města zapsán také vydražený Shořalý mlýn. 

Především proti výši úhrad za pořízené nemotosti se zpravidla vymezuje opozice. V případě Shořalého mlýna vyjádřil nesouhlas např. zastupitel Michal Kříž (ANO 2011): “Budu hlasovat proti, protože městu nechci dát bianko šek bez označení konečné výše, za kolik bude mlýn koupen.” Jaroslav Knížek (ANO 2011) zastává názor: “Objektů má město dost a myslím, že toto by měl řešit soukromý sektor.”

Koupení draženého areálu na Koňském trhu naopak podpořila např. Eva Kordová: “Byty potřebujeme a také ubytovnu město jistě dokáže využít.” Nově ustavený člen zastupitelstva Ivan Dřevikovský (Česká pirátská strana) se zeptal: “Nepřemýšlelo město, že by ubytovna sloužila pro bezdomovce?” S touto úvahou ale zůstal osamocen např. s argumentem místostarostky Petry Houškové (Nezávislý blok): “Chci upozornit, že v sousedství je skautské středisko a neumím si představit, že by v tomto místě bylo zřízeno ubytování pro bezdomovce.”

O účasti v dražbě hlavního objektu Shořalého mlýna nakonec zastupitelé hlasovali v poměru 16 pro, 3 proti a 5 se zdrželo hlasování.

Jako poslední má být v elektronické aukci do prodeje nabídnuta vodní elektrárna, která je součástí Shořalého mlýna. Zatím není rozhodnuto, zda se město bude účastnit i této dražby. 

(pm)
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI